Siyasal İstikrar ve İki Turlu Dar Bölge Seçim Sistemi Simülasyon Modeli

Book : Siyasal İstikrar ve İki Turlu Dar Bölge Seçim Sistemi Simülasyon Modeli

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-7249-62-9

Published Date : Aralık 1998

Publisher : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5948

INDEX

BÖLÜM 1:
SİYASAL İSTİKRAR VE SEÇİM SİSTEMLERİ
1. Nisbi karakterli d'Hont seçim sistemi
1.1. Türkiye'de siyasal yapı ve siyasal istikrar sorunu
1.2. Yüksek barajlı d'Hont sisteminin olumsuz yönleri
1.3. İki partili koalisyon hükümetlerinin kurulma olasılığı
2. İki turlu seçim sistemi
2.1. Sistemin temel özellikleri
2.2. Sistemin iki değişik uygulaması
2.3- Nisbi takviyeli iki turlu seçim sistemi
3. Nİsbi takviyeli İki turlu sistemin değerlendirilmesi
3.1. Önerilen seçim sisteminin yönetim istikrarı açısından sınanması
3.2. İki turlu sistemde tek parti iktidarları
3-3. İki turlu sistemde başarının etkenleri
BÖLÜM 2:
İKİ TURLU DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ SİMÜLASYON MODELİ :
YAPISI, VARSAYIMLARI VE İŞLEYİŞİ
1. Simülasyon modeli
1.1. 500 dar bölgenin oluşturulması
1.2. Nisbi oy dağılımı
1.3. Seçmenlerin ikinci tur oy davranışları
1.4. Simülasyon modelinin işleyişi
EKLER
Ek 1. Oluşturulan 500 dar bölge temelinde illere düşen
milletvekili sayısı
Ek 2. 490 dar bölgenin ilçe ve mahallelere göre bileşimi
Ek 3. Kayıtlı seçmen sayısına göre 500 dar bölgenin küçükten
büyüğe doğru sıralaması
Ek 4. Partilerin 1995 genel seçimlerinde aldıkları oyların
500 dar bölgeye dağılımı
Ek 5. İkinci turda oy davranışlarının tahmini
Ek 6. İkinci tura kalmanın iki farklı kuralının karşılaştırması
Ek 7. İki turlu dar bölge seçim sisteminde başarının etkenleri
Ek 8. 1995 genel seçimlerinde siyasi partilerin Türkiye
ortalamasına eşit veya daha fazla oy aldıkları iller