''Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri'' ve ''AB Kopenhag Siyasal Kriterleri'' No.1: Siyasal Partiler

Book : ''Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri'' ve ''AB Kopenhag Siyasal Kriterleri'' No.1: Siyasal Partiler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8458-29-9

Published Date : Haziran 2001

Publisher : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5947

INDEX

GİRİŞ.
SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
I. Parti İçi İşleyişin Demokratik Esaslara Uygunluğu
II. Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar Rejimi
III. Parti Hesaplarının ve Seçim Harcamalarının Şeffaflığı ve Denetimi

NOTES

Görüşler ve Öncelikler No.1: Siyasal Partiler