''Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri'' ve ''AB Kopenhag Siyasal Kriterleri'' No.1: Siyasal Partiler

Kitap : ''Türkiye'de Demokratikleşme Perspektifleri'' ve ''AB Kopenhag Siyasal Kriterleri'' No.1: Siyasal Partiler

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-8458-29-9

Yayın Tarihi : Haziran 2001

Yayıncı : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5947

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.
SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ
I. Parti İçi İşleyişin Demokratik Esaslara Uygunluğu
II. Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar Rejimi
III. Parti Hesaplarının ve Seçim Harcamalarının Şeffaflığı ve Denetimi

NOTLAR

Görüşler ve Öncelikler No.1: Siyasal Partiler