Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye

Book : Tarım Politikalarında Yeni Denge Arayışları ve Türkiye

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-7249-99-8

Published Date : Aralık 1999

Publisher : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5946

INDEX

ÖZET
1. GİRİŞ
2. TARIM POlMKALARINDA SORUN VE SONUÇ AYIRIMI
2.1. Sorun ve Sonuç Karmaşası
2.2. Gerçek Sorunlar
3. TARIM POLİTİKALARI İÇİN ANALİTİK ÇERÇEVE
3.1. Genel Yaklaşım ve Temel Varsayımlar
3.2. Tarım Politikalarının Amaçlan
3.3. Tarım Politikalarının Kısıtlan
3.4. Tanın Politikasının Araçları
3.5. Tarım Politikalarında Araç ve Amaç İlişkileri
4 TÜRKİYE'DE TARIM SEKTÖRÜ
4.1. Nüfus
4.2. Gelir
4.3. Dış Ticaret
4.4. Tanmsal Üretimin Yapısı ve Gelişimi
4.5. Tarımın Fiziksel Yapısı
4.6. Tarımın Sosyal ve Kurumsal Yapısı
5. TÜRKİYE'DE TARIM POLİTİKALARI
5.1. Amaçlar
5.2. Araçlar
5.3. Kısıtlar
5.3.1. İç Kısıtlar
5.3.2. Dış Kısıtlar
5.4. Türkiye'de Tarım Politikalannın Getiri ve Götürüleri
5.4.1. Tarım Politikalarının Finansal Boyutu
5.4.2. Tarım Politikasının Faturasını Kim Ödüyor
5.4.3. Tarımsal Transferler Kime Gidiyor
5.5. Türiye'de Tarım Politikalan ve Siyaset
6. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ-TARIM ANLAŞMASI VE TÜRKİYE
6.1. Dünya Ticaret Örgütü-Tarım Anlaşması
6.2. Türkiye'nin Taahhütleri
6.3. Tarım Anlaşması Yeni Görüşme Döneminde Olası Değişiklikler
6.3.1. Genel Yapı
6.3.2. Tarife Taahhütlerinde İndirim
6.3.3- ihracat Sübvansiyonlan Seviye ve İndirim
6.3.4. İç Destek Ölçütleri
6.4. Tarım Ticaretinde Büyük Aktörlerin Başlangıç Pozisyonları
6.5. Türkiye'nin Yaklaşımı Ne Olmalı
7. AVRUPA BİRLİĞİ, GÜMRÜK BİRLİĞİ, ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE
7.1. Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Tarım Ürünleri Ticareti
7.2. Türkiye'nin Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Karşısındaki Rekabet Gücü
7.3. Avrupa Birliği Tanm ürünleri Dış Ticaretinde Uyguladığı Engeller
7.4. Tarım Sektörlerinin Entegrasyonu
8. ALTERNATİF TARIM POLİTİKASI ÖNERİLERİ :
8.1. Politika Alternatiflerini Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
8.2. Politika Alternatifleri
8.3. Politika Alternatiflerinin Yapılması için Gerekenler
9. SONUÇ: 2000-2010 DÖNEMİ UYGULAMA PLANI KAYNAKLAR