Çimento İşveren - Cilt: 23 Sayı:1

Book : Çimento İşveren - Cilt: 23 Sayı:1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 23/1

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 2009

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5938

INDEX

Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit Eden İş Müfettişi Raporuna Karşı İtiraz Davası
Prof. Dr. Ejder Yılmaz
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medenî Usul ve İcra-iflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Regülasyonun Etkinlik Analizi ve Regülasyon Türleri
Yrd. Doç. Dr. Tamer Çetin
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi iktisat Bölümü
Hukuk
Yargıtay Kararları
BÜltMİ Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP
Mevzuat
Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN
Sektörden Haberler
ÇAİK Çalışma ilişkileri Kurulu
ÇEİS Çalışma ilişkileri Kurulu toplandı
Sendikamız "Çalışma ilişkileri Kurulu" ile "iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" müştereken toplandı
"Rekabet Hukukundaki Gelişmeler" konulu toplantı yapıldı
İSG iş Sağlığı ve Güvenliği
"17 Ağustos 1999 Depreminde iki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması" yayınlandı
Acil Durum Tatbikatları devam ediyor
Orta Kademe Yöneticilerin iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri devam ediyor
Yeni Üyelerimizde OHSAS 18001 çalışmaları devam ediyor
İSG Yönetim Temsilcileri Mersin'de toplandı
Adana Çimento'da ilkyardım eğitimleri başladı
Bolu Çimento'da iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
Limak Çimento Gaziantep Şubesi'nde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
Cimpor Grubu kapsamındaki odit eğitimlerine Yozgat Fabrikası ev sahipliği yaptı
CEMTINET
CEMTINET Projesi başarılı bir şekilde noktalandı
Fabrika Haberleri
Çimentaş'tan masa tenisi turnuvası
Limak Ergani Çimento'da bilgi işlem eğitimi
Oyak Otomotiv ve Çimento Şirketleri 3. Satranç Turnuvası
Cimpor Yibitaş Yozgat Çimento çalışanları balık avında
istatistik
Tüketici Güven Endeksi 2008 yılının Ekim ayında %8,03 oranında azaldı
Hazırlayan: Özgür ACAR
Kitap Tanıtım
AB iş Hukuku Yönergeleri Karşısında 4857 Sayılı iş Kanunu'nun Durumu
Dr. Ertan iren
iş Hukuku
Prof. Dr. Halûk Hadi Sümer
Yeni Mevzuatın Işığında iş Sağlığı ve Güvenliği Açıklama - Yorum - Uygulama
Prof. Dr. Alp Esin