Sosyal Hizmet

Book : Sosyal Hizmet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-9176

Published Date : Haziran 2008

Publisher : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5935

INDEX

Önsöz
Sosyal Hizmet Mesleğinin Yönetimi ve Örgütlenmesi için Güçlükler ve Riskler
Prof. Dr. Sema KUT İle Söyleşi
İyilik Kavramının Toplumsal Boyutu
Sosyal Alanın Şekillenmesi, Hayırsever Dernekler ve Sosyal Hizmet(ler)
Sokakta Çalıştırılan/Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel ve Yerel Açıdan Tanımlanması/Gruplandırılması,
Darülhayr-ı Ali
Oyunlar Teorisi Bağlamında Sosyal Refah Hizmetlerinde Merkezileştirme
Kitap Tanıtımı
Sosyal Hizmet Dergisi Yazım Kuralları

NOTES

Haziran 2008 - Ocak 2009