İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları

Book : İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-94184-8-9

Published Date : Nisan 2008

Publisher : İş Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5919

INDEX

OTURUMLAR:
Kayıt Dışı İstihdam ve İşsizlik
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar
İstihdamda Yeni Eğilimler O Çalışma Yaşamında Kadın
PANEL:
Etkin Bir İş Denetimi Bağlamında Sorunlar, Beklentiler, Öneriler