Yenice İş Sağlığı Merkezi (YİSME) 1980-1985 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Book : Yenice İş Sağlığı Merkezi (YİSME) 1980-1985 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 1986

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Document Type : Report

Book No : 591

INDEX

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
Sayfa
ÖNSÖZ
TABLOLAR DİZİNİ

2. KURULUŞ VE AMAÇLAR
a. Kuruluş
b. Amaçlar
c. YİSME'nin Çalışma Konuları
d. YİSME'de Uygulanan Tıbbi Muayeneler
3. HİZMET ALANI
a. Nüfus
b. Poliklinik Hizmetleri

c. Laboratuvar Hizmetleri
d. Aile Planlaması Hizmetleri
4. SONUÇ
5. EKLER
Ek 1. Kitap İçinde Adı Geçen Hastalık
Kod Numaralanının İşaret Ettiği Hastalıklar
EK 2. YİSME'yi Ziyaret Eden Misafirler
EK 3. YİSME'de Yapılan Araştırmalar
EK A. YİSME Bölgesindeki iş Kazalarının Yıllık Dağılımları

NOTES

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Yayın No : 86/38