İşveren Cilt:37/3

Book : İşveren Cilt:37/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 37/3

Period : monthly

Published Date : Aralık 1993

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5906

INDEX

TİSK'İN 31. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
REFİK BAYDUR: "Türk Milleti bu belanın da üstesinden gelecektir."
SÜLEYMAN DEMİREL: "Üniter devlete sahip çıkmak her Türk Vatandaşının görevidir."
PROF. DR. ENVER KONUKÇU: " Türkler Anadolu'da 1000 yıldan da önceye dayanan uygarlığa sahiptirler"
MEHMET TURGUT: " Terör konusunda milli bir politika yok"
DOÇ. DR. YAKIN ERTÜRK: " Gerçeklerin bilim yolunda bulunmadığı durumlarda sorunun çözümü zorlaşır.
PROF. DR.HÜSNÜ ERKAN: "Bölgenin geri kalmışlığı ve ezilmişliği teröre gerekçe olamaz"
PROF. DR. DOĞU ERGİL:"Uluslararası anlaşmaların hiçbirinde silahlı, eylemleri ve terörizmi mazur gösterebilecek ifadeye yer verilmemiştir."
HUKUK BÖLÜMÜ
AT ÜLKELERİNDE İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI KONUSUNDAKİ YENİ YAKLAŞIMLAR
ILO -IPEC PROJESİ
TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜ VE MEVZUATINDA YERALAN DÜZENLEMELER
İSTATİSTİK

NOTES

TİSK' in 31. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı