Avrupa Birliği Sosyal ve Bölgesel İhtiyaçları Nasıl Karşılıyor?

Book : Avrupa Birliği Sosyal ve Bölgesel İhtiyaçları Nasıl Karşılıyor?

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 92-827-8141-0

Publisher : Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Language : English

Document Type : Book

Book No : 5897

INDEX

1. Avrupa Birliği sosyal politikası
Avrupa'nın sosyal işlerinde Topluluk nasıl bir rol oynar?
'Sosyal Şart' nedir?
Topluluk işsizliğe karşı nasıl savaşıyor?
Avrupa Sosyal Fonu nedir ve işsizliğe karşı savaşta nasıl yardımcı olur?
Hangi projelerin ASF yardımı alacağına kim karar verir?
Topluluk, işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda niçin faaldir?
Topluluk kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitliğini nasıl iyileştirmiştir?
Topluluk özürlüler için ne yapmaktadır?
2. Avrupa Birliği bölgesel politikası
Bir Avrupa bölgesel politikasına niçin gerek vardır?
Topluluk bölgesel politikası şimdi niçin onun bütçesinin üçte birden fazlasını oluşturuyor?
Topluluk bölgesel politikası için fonlar nasıl tahsis ediliyor?
Bölgeler Komitesi nedir?
Gerçek bir etkisi var mıdır?
Topluluk bölgesel politikası, amaçlarında başarılı mıdır?
Topluluk bölgesel politikası, zengin ülkelerden, başka yerlerdeki fakir bölgelere tek yönlü bir fon transferinden mi ibarettir?
Avrupa'nın bölgesel fonlarının geleceği nedir?