Avrupa Birliği' nin Sosyal Politika Gündemi

Book : Avrupa Birliği' nin Sosyal Politika Gündemi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : -

Published Date : Eylül 2000

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 5893

INDEX

SUNUŞ
ÖNSÖZ
SİYASİ DURUM
İLERİDE KARŞILAŞILACAK GÜÇLÜKLER VE FIRSATLAR
YAKLAŞIM
AMAÇLAR VE EYLEMLER
İZLEME VE GÖZLEM
SONUÇ
EK: AB KOMİSYONU'NUN ÖNERİLERİ

NOTES

Avrupa Komisyonu' nun Konsey, Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Bölgeler Komitesi' ne Sunduğu Bildiri