Toplum ve Hekim - Cilt:23/3

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:23/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 23

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2008

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 5889

INDEX

Dosya Editörü' nden
Ölçekler, Mekanlar Değişirken Emek ve Sermaye
Düş, Umut, Acı ve Travmanın Sentezi: Sermaye Birikiminde Göçmen Emeği
Uluslararası Sağlık Emek Göçü: Ne, Nasıl, Neden?
Sağlık Emek Göçünün Dinamikleri
Sağlık Emek Göçünün Hareket Alanları: Avrupa
Sağlık Emek Göçünün Hareket Alanları: Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Krallık
Sahra Altı Afrika Ülkelerinde Sağlık Emek Göçü
Uluslararası Hemşire Göçü: Kim(ler) İçin ve Neden Bir Sorundur?
Türkiye' de İthal Hekim Tartışmaları
Sağlık Emek Göçüne Karşı Bir İş Listesi İçin Tartışma Notları

NOTES

Sağlık Emek Göçü, Sayı: 3