Şiddete Karşı Düşünce Ortamı (Sempozyum Kitabı)

Book : Şiddete Karşı Düşünce Ortamı (Sempozyum Kitabı)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-98736-7-7

Published Date : Kasım 2008

Publisher : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5873

INDEX

Önsöz
Teşekkür
Çağrı
Açılış
Prof, Dr, Gürhan Fişek Berin Canlı Figen Şahin Türkay Asma Rıza Sümer
Küreselleşme ve Şiddet - Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Birgül Ayman Güler
Şiddet ve Sivil Toplum Prof. Dr. Hilal Özcebe
Küreselleşme ve Şiddet Prof. Dr. Alpaslan Işıklı
Şiddetin Çığlığı - Kolaylaştırıcı: Prof. Dr.A.Gürhan Fişek Çocuk Askerler ve Geleceğin Dünyasındaki Yerleri Onur Sunal
Cinselliğin Ticarileşmesi ve Küresel Sömürünün Yeni Boyutu Umur Aşkın
Mültecilerin ve Kaçakların Dramı Taner Akpınar
Sözcüklere Yüklediğimiz 'Şiddet' Erdoğan Bozbay
Küresel Şiddetin Taşıyıcısı Olarak Göç Yrd. Doç. Dr. Şenay Gökbayrak Bir Şiddet Kaynağı Olarak Sosyal Yardımlar Emirali Karadoğan
Çocuk ve Şiddet: Suçlu Çocuk Kimdir? Akasya Kansu
Şiddet Unsuru Olarak Sosyal Politika Yoksunluğu Can Umut Çiner
Şiddet nereye kadar Ali ölmez
Gizli Şiddet Cihat Uysal
Okullarda Şiddet - Kolaylaştırıcı: Prof. Dr.Bahar Gökler
Okul Şiddetinin Yaygınlığı, Öğrenciler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Önleme
Programlarının Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Metin Pişkin
Okul Zorbalığı Dr. Funda Kutlu
Okullarda Şiddet Prof.Dr.Füsun Çuhadaroğlu
Okul ve Şiddet Fehminaz Temel
İnternet ve Zorbalık Dr. Aynur Doğan
Okul Yönetimi ve Öğrenciler Arası Şiddet Dr. Funda Sevencan
Okullarda Şiddet Sorunu Filiz Gültekin
Okula Gödermeler... Ayhan Ur al
İşyerlerinde Şiddet - Kolaylaştırıcı: Prof. Dr.Rauf Haznedar
İşyerinde Şiddete Genel Bakış Dr. Gülbiye Y. Yaşar
Çalışma Koşulları Üzerinden Şiddet Yıldırım Koç
Yeni Kültürel İklimin Hastalığı: YILDIRMA Yrd. Doç. Dr. Emine Durmuş
Reklamlarda Çocuk Kullanımı Dr. Özge Karadağ
Çalışma Yaşamında Kadının Yeri Nurhayat Kemerli
İşyerinde Şiddetin Etkileri Dr .Mehmet Kaya
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Dr. Güledal Boztaş
İşyerinde Taciz Ve Şiddet Bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusudur
Seyhan Erdoğdu
Toplumda Şiddet - Kolaylaştırıcı: Dr. İ.Bülent İlik
Fethedilecek Bir Obje Olarak Kadın Bedeni Nurhayat Kemerli
Çocuğa Yönelik Cinsel Suçlar Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar
Gençliğe Yönelik Bir Şiddet Türü: İşsizlik Prof. Dr. A.Gürhan Fişek
Engelliler ve Şiddet Prof. Dr. Ferhunde Öktem
Televizyonda Şiddet Tüm Şiddetiyle Sürüp Gidiyor Zeynep Gültekin Akçay
Küresel Şiddetin Yeni Boyutu: Ticarileşen Sporda Şiddet Umur Aşkın
Engellilik ve Cinsel Şiddet Dr. Fehminaz Temel
Yoksul İnsanlar, Yeni Kobaylar: İnsan Deneylerinin Küreselleşmesi Onur Sunal
Spor ve Şiddet Emin Güler
Doğaya Karşı Şiddet - Kolaylaştırıcı: Vedat Özbilen
Hava-İklim Etiği ve Biyolojik Çeşitlilik Prof.Dr.Nesrin Algan
Su ile Boyunduruk Altına Alma Doç. Dr. Sencer îmer
Üretim Sürecinde Doğa-İnsan İlişkileri Doç. Dr. Bülent Gülçubuk
Etik Bir Değer Olarak Su Elif Çolakoğlu
Doğaya Karşı Kimyasal Şiddet Zinciri Sadık Güner
Hayvanlara Uygulanan Şiddet Naci Yaman
Kapanış Yerine Katılımcıların Özgeçmişleri.