Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Book : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-1308

Skin : 57-2

Period : 3 monthly

Published Date : 2008

Publisher : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5872

INDEX

PROF. DR. A. HİCRİ FİŞEK ANISINA
Prof. Dr. A. Hicri FİŞEK in Özgeçmişi.............XIII
Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK/Arş. Gör. Can Umut ÇİNER/ Arş. Gör. Taner AKPINAR
Çocuk Suçluluğu nda Öncü Çalışmalar ve İki Doktora Tezi....XVII
MAKALELER'
Dr. Muzaffer Yasin ASLAN
Military Criminal Jurisdiction under Turkish Law...........1
Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK
Avrupa Topluluğunun Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Uluslararası Anlaşma Akdetme Yetkisi ve C-01 03 Sayılı ve 7 Şubat 2006 Tarihli Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Görüşü.........17
Dr. N. Münci ÇAKMAK
Amerika Birleşik Devletleri 'ndeki Engelli Tanımı Hakkında Bir İnceleme........51
Dr. Sedat ÇAL
Araç Muayene Hizmetinin "Özelleştirilmesi".........63
Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR
Tüketicinin MuladMeskeni Hukuku "Düşünsel Temeller"......115
Dr. Hakan KARAKEHYA
Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulanabilir Hukuk.......133
Yrd Doç. Dr. Tahir SARAÇ
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından El Konulan Şirketlerde Tek Kişi ile Yapılan Genel Kurul Toplantıları Geçerliliği Sorunu.........165
Yrd Doç. Dr. Zeynep Derya TARMAN
Akit Dışı Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Avrupa Topluluğu Tüzüğü (Roma II)............193
Dr. Erkan TURAL
II. Meşrutiyet Dönemi 'nde Adliye ve Mezâhip Nezareti 'nde Bürokratik Reform.................223
Prof. Dr. Turgut TURHAN
Tarihsel Bakış Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi.......253
ÇEVİRİ
C. Gökhan ERBAŞ
Sımraşın Alacakların ve Banka Hesabının Haczi......289
KONFERANS
Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Noterliğin Toplumsal Önemi..............311
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞLU
Türkiye Cumhuriyetinin Devletinin Meşruiyeti Temeli Olarak Laiklik..................315