TİSK Akademi Cilt:3/6

Book : TİSK Akademi Cilt:3/6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 3-6

Period : 6 monthly

Published Date : Eylül 2008

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 5871

INDEX

İSSA Sosyal Güvenlik Fonları Yatırım Rehberi ve Yatırım Uygulamaları
Prof. Dr. Yusuf Alper
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F
Esneklik - Güvence Dengesi: AB Deneyimi ve Türkiye
Dr. Seyma İpek Köstekli
İstanbul Sanayi Odası Araştırma Merkezi
Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza Modellemesi ile Sektörel Analizi
Doç. Dr.Salih Barışık I Araş. Gör. Emrah ismail Çevik
Gaziosmanpaşa Üniversitesi - İ.İ.B.F I Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - l.l.B.F.
Türkiye İmalat Sanayiinde Büyüme, İstihdam ve Verimlilik Sorunları
Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu I Dr. Halit Suiçmez
Gazi Üniversitesi - İ.İ.B.F. I Milli Prodüktivite Merkezi
Bir İlişki Düzenleme Süreci Olarak Mahremiyet
Turhan Yörükân
Doğrudan Yabancı Yatırımların Dışlama Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Araş. Gör. Fuat Lebe I Doç. Dr. Selim Başar
Bozok Üniversitesi - İ.İ.B.F I Atatürk Üniversitesi - İ.İ.B.F
Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarfesi: Küresel Ekonomide Rekabet Gücü
Doç. Dr. Ekrem Karayılmazlar I Doç. Dr. Nihal Kargı
Pamukkale Üniversitesi - İ.İ.B.F I Pamukkale Üniversitesi - İ.İ.B.F
Yatırımcı Duyarlılığı Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: Türkiye Örneği
Serkan Olgaç I Yrd. Doç. Dr. Fatih Temizel
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu I Anadolu Üniversitesi - İ.İ.B.F i Gayrimenkul Fiyatlarının Derlenmesi Ülke Örnekleri ve Türkiye İçin Bir Uygulama
Defne Mutluer
TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
l Sağlık Teknikerleri Meslek Eğitiminin Sektörel Değerlendirilmesi
Sedat Bostan, Sermet Yıldırmış
KTÜ Sağlık Hitmetleri Meslek Yüksek Okulu, KTÜ Sağlık Hitmetleri Meslek Yüksek Okulu