Türkiye'de ve Dünyada Mesleki Eğitim

Book : Türkiye'de ve Dünyada Mesleki Eğitim

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ağustos 1997

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5867

INDEX

SUNUŞ.........3
I. BÖLÜM............4
TÜRKİYE'DE EĞİTİM SİSTEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM ......4
A- Türk Milli Eğitim Sistemi......4
1. Genel Olarak..............4
a. Örgün Eğitim ........4
b. Yaygın Eğitim......7
2. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Sistemleri ........7
a. Çıraklık ve Mesleki - Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi ......8
b. Çıraklık Eğitimi Sistemi.......10
c. Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi.........11
B- Genel ve Mesleki Eğitimde Mevcut Durum ve Geliştirilmesi İçin
Alınması Gereken Tedbirler......17
1. Mevcut Durum..........17
2. Mesleki ve Teknik Eğitimde Çarpıklık ve 8 Yıllık Kesintisiz
Zorunlu Eğitim İhtiyacı ........20
3. 1992-1993 ve 1996-1997 Öğretim Yılları Arasında İşletmelerde Meslek Eğitimi.....28
4. Çıraklık ve Mesleki-Teknik Eğitimde Devletin Rolü ......29
5. Gayri Safi Milli Hasıla ve Konsolide Bütçe Yatırım ve Harcamaları İçinde Eğitime Ayrılan Pay .......30
6. Türkiye'de ve Dünyada Eğitime Yapılan Harcamalar ve İşgücü Verimliliği ile İlişkisi.......32
7.3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler, Sağladığı Faydalar ve Aksayan Yönleri.........37
a. 3308 Sayılı Kanun'un Getirdiği Yenilikler ve Sağladığı Faydalar. .. .37
b. 3308 Sayılı Kanun'un Aksayan Yönleri.......42
8. Ülkemizde Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler.......43
9. 15. Milli Eğitim Şûrası ve 2000'li Yıllarda Milli Eğitim Sistemi........47
II. BÖLÜM .........53
TİSK ANKETİ
TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ TARAFINDAN YAPILAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER.........53
A- 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Uygulamasında
Ortaya Çıkan Sorunlar......55
B- İşletmeler Tarafından Yapılan Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri....56
C- Okul-Sanayi İşbirliği Dahilinde Yapılan Eğitim Çalışmaları.....58
D- işyerlerinin, Vakıf, Burs, Staj, Okul Yaptırma Gibi Eğitimle İlgili Faaliyetleri......60
E- Değerlendirme (Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)..61
III. BÖLÜM ........65
DÜNYADA EĞİTİM SİSTEMLERİ VE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI ...65
A- Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Sistemleri ve Mesleki Eğitim.......66
B- Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğitim Sistemi ve Mesleki Eğitim......91
C- Japonya'da Eğitim Sistemi ve Mesleki Eğitim........94
IV.BÖLÜM ...........96
GENEL DEĞERLENDİRME ......96
KAYNAKÇA ........99