"Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye

Kitap : "Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-6728-15-9

Yayın Tarihi : Nisan 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Çevirmen : --

Tür : Rapor

Kitap No : 5865

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ VE GİRİŞ...............5
AB MÜKTESEBATTNIN "SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM"
BAŞLIKLI BÖLÜMÜ VE TÜRK MEVZUATI........7
İŞ HUKUKU................9
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ..........21
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE........35
SOSYAL DİYALOG..........65
SOSYAL KATILIM VE SOSYAL KORUMA.........97
AB İSTİHDAM STRATEJİSİ VE TÜRKİYE.......107
2005 YILI İLERLEME RAPORU'NA İLİŞKİN TİSK GÖRÜŞLERİ......115
SONUÇ.............157