"Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye

Book : "Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-6728-15-9

Published Date : Nisan 2006

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 5865

INDEX

SUNUŞ VE GİRİŞ...............5
AB MÜKTESEBATTNIN "SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM"
BAŞLIKLI BÖLÜMÜ VE TÜRK MEVZUATI........7
İŞ HUKUKU................9
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ..........21
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE........35
SOSYAL DİYALOG..........65
SOSYAL KATILIM VE SOSYAL KORUMA.........97
AB İSTİHDAM STRATEJİSİ VE TÜRKİYE.......107
2005 YILI İLERLEME RAPORU'NA İLİŞKİN TİSK GÖRÜŞLERİ......115
SONUÇ.............157