Türkiye Ekonomisi 2000

Book : Türkiye Ekonomisi 2000

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 1300-3879

Published Date : Haziran 2000

Publisher : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5864

INDEX

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER VE GENEL DEĞERLENDİRME 7
Bölüm 1
Ekonominin Genel Dengesi 17
Kaynak-Harcama Dengesi 19
GSMH ve Sektörel Büyüme 21
İstihdam 25
Ücretler 26
Bölüm 2
Kamu Maliyesi 29
Kamu Kesimi Dengesi 31
Konsolide Bütçe 33
Bütçe Açığının Finansmanı 38
İçborç Stoğu ve Faizler 39
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 41
Bölüm 3
Para Politikası ve Parasal Büyüklükler 47
Para Politikası ve Gelişmeler 49
Parasal Büyüklüklerdeki Gelişmeler 57
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 60
Bölüm 4
Enflasyon 63
Bölüm 5
Dış Ekonomik İlişkiler 71
Ödemeler Dengesi 73
Cari İşlemler Dengesi 79
Sermaye Hareketleri 81
Dış Borçlar 83
Döviz Kurları 83
Bölüm 6
2000 Yılında Türkiye Ekonomisi Hedefler ve Beklentiler 85
Ek İstatistiki Tablolar 103