Türk - İş/ Sayı: 381

Book : Türk - İş/ Sayı: 381

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-6843

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2008

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Periodical

Book No : 5862

INDEX

2 Kriz ve Türkiye
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4 Başkanlar Kurulumuz Toplandı
8 Sivil Toplumdan Terörizme Karşı Ortak Tavır
10 İşçi Sağlığı İş Güvenliği Toplantıları .Devam Ediyor
12 "İnsan Onuruna Yakışır İş" " '.Kavramı Tartışıldı
14 "Sivil Toplum Diyaloğu-Ortak Çalışma Kültürü Aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye'den İşçilerin Biraraya Getirilmesi Projesi"nin Açılış Konferansı Yapıldı
16 Enerji Sendikaları Bölge Ağı Toplantısı
17 Cumhurbaşkanı Gül'den İftar
18 "Babamlar Kazanacak"
19 Kristal-İş Sendikası Genel Kurulu Yapıldı
20 DOSYA
Türkiye'de Yoksulluk
52 Türk İşçisi Fatura Ödemek İstemiyor
53 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü "Kriz"den Çıkarılırken "İkinci Sınıf" Çalışan Grubu Yaratılmamasına Dikkat Edilmelidir
Yasemin YÜCESOY GÜNGÖR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
56 Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
58 Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
60 Büyüme-Gelişme-Kalkınma-Refah
Dr. NaciÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı
61 OECD'den Türkiye'de İstihdam
UğraşGÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
64 Uluslararası Sendikal Hareket
Uğraş GÖK
TÜRK-İŞ Di; İlişkiler Uzmanı
66 Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
70 Sendikalarımızdan
71 Ekonomik Kriz Halkın Mutfağında
76 TÜRK-İŞ'in Gündeminden
79 Çalışma Yaşamında Temmuz-Ekim 2008
88 İşçinin Kitaplığı

NOTES

Sayı:381