Görüş

Book : Görüş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2000

Publisher : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5861

INDEX

GÖRÜŞ AÇISI 1
Yayın Yönetmeninin Notu: Dr. Haluk Tükel
GÖSTERGE 4-5
Ekonomik program, gündemdeki önceliğini siyasi gelişmelere bıraktıysa da, veriler, umut vermeye ve programa inancı arttırmaya devam ediyor.
GÖRÜŞ 6-7
Türkiye'de sivil toplum bilinci bugün gelinen noktada artık karar alma
mekanizmalarında etkili olmaya başladı. Erkut Yücaoğlu, STK'larm artmasıyla birlikte,
devlet-vatandaş arasındaki ilişkilerin değişik boyutta algılanacağını belirtiyor.
DÜNYA 8-10
Avrupa genişlemeye alışıyor. Türkiye de Avrupa trenine bindi, ağır aksak da olsa ilerliyor. Ödevleri yapmak da esas olarak Türkiye'ye bakıyor.
SÖYLEŞİ 12-17
Uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde görev yapan Taciser Ulaş, STÖ'lerin felsefesini, devletle ilişkilerini, tarihçesini ve Türkiye'deki örnekleri değerlendiriyor.
KAPAK 20-43
Bugün dünya artık, yepyeni bir olguyu, üçüncü sektör kavramım hem geliştiriyor hem de tartışıyor. Dünya tarihindeki en eski üçüncü sektör organizasyon türlerinden birisi olan sivil toplum örgütleri, özellikle AB'ne katılım süreciyle ve 17 Ağustos-12 Kasım 1999 depremlerinden sonra gündemi oluşturdular. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, bu kapsamda vakıfların yapısını, kaynaklarını ve zorluklarını anlatıyor.
DPT uzmanı Nilgün Ansan ise, AB sürecinde bir ihtiyaç olan bilgiye dayalı düşünce üretim kurumlarının işlevlerini aktarıyor. Türkiye'nin bu bağlamda bulunduğu yeri tarif ediyor.
Yerel demokrasi örneği olan Yerel Gündem 21 projesini ise, Sadun Emrealp aktarıyor. Emrealp, proje kapsamında neler yapıldığını, proje ortaklarını, özel sektörün katılımını değerlendiriyor.
GÜNDEM 44-65
Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez,
hükümetin 2000 yılı tahminlerine sadık kalarak
2010 yılı için hayaller kuruyor. Eğilmez bu çerçevede, iyimser, orta halli ve kötümser olmak üzere üç ayrı senaryo sunuyor. Deiğerlendirmeler sonucunda, iyimser senaryoya şans tanıyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Binnaz Toprak
ve Doç.Dr. Ali Çarkoğlu, TESEV için hazırladıkları çalışmadan yola çıkarak Türkiye'de dini inançlar, siyaset ve kamu politikalarındaki değişimi değerlendiriyor.
Makale, bir çok yeni veriyi yorumluyor.
Gazeteci-yazar Ruşen Çakır ise, "ikinci dine dönüş dalgası "olarak tanımladığı olguyu değerlendirirken, siyasal islam'ın bugüne dek izlediği süreci de aktarıyor.
ODTÜ Endüstri Bölümü'nden Doç.Dr. Mehmet Asatekin, "niçin endüstüri tasarımı" sorusuna yanıt arıyor ve tasarımın getirdiği katma değerin öneminin altını çiziyor.
KİTAP 66-67
Lütfü Tınç, "Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları",
"Üç Sempozyum: Sivil Toplum Kuruluşları"
ve "Tanzimat'tan Günümüze İstanbul'da STK'lar" adlı üç önemli kitabı tanıtıyor.
METROPOL 68-69
Gazeteci Mete Çubukçu, Moskova'yı anlattığı yazısına bir deyişle başlıyor: "Eğer St. Petersburg, imparatorluk Rusyası'nm tacı ise, Moskova kalbidir." Çubukçu, Moskova sokaklarını, metrosunu, Arbat Sokağı'm... geziyor, gezdiriyor.
SARI SAYFA 71-72
Yenice sigaralarının, 1936 yılında yaptığı ilk satış promosyonuyla ikramiye olarak otomobil verilmişti. O günden bugüne tarz ve içerik değiştiren satış promosyonunun bir sektör olup olmadığını, Trio Araştırma'dan Ayşe Eyüboğlu tartışıyor.