Değerleri Korumak Değişimi Desteklemek (Küresel Ekonomide Sosyal Adalet: ILO Gündemi)

Book : Değerleri Korumak Değişimi Desteklemek (Küresel Ekonomide Sosyal Adalet: ILO Gündemi)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-008-5

Published Date : 1994

Publisher : Uluslararası Çalışma Bürosu

Language : English

Translator : Aylin Göçer

Document Type : Book

Book No : 5856

INDEX

Giriş ........................................1
1.Değişen dünya............................7
Komünist bloğun ortadan kalkması........7
İki kutuplu dünyanın sonu.......8
Pazar ekonomisinin zaferi.......10
Demokrasi için bir şans.........11
Ekonominin Küreselleşmesi...............12
Ulus Devlet'in çöküşü...........15
Uluslararası düzenlemelere doğru.............16
Toplumsal sorunların artması............17
Eski ve yeni eşitsizlikler......18
Büyüyen boşluk..................20
2. ILO'nun değerleri ve yapısı............. 23
Günümüzün değerleri............. 25
İlgili örgüt....................27
Üçlü yapı....................... 3.
Standartlar: Daha geniş bir yaklaşım..............38
Standartların gerçek gereksinimlereuyarlanması...........40
Hangi konular? En doğru seçim nasılyapılmalı?.............43
Eldeki gereçlerin daha etkin kullanılması.........44
Standartların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi......46
Temel toplumsal hakların güçlendirilmesi ve
denetlenmesi için yeni beklentiler......47
Küreselleşen ekonomiye artan uluslararası yarışmaya karşı standart oluşturma eyleminin ulusalararası etkinliğinin güçlendirilmesi....51
Ekonomin hızla küreselleşmesi bağlamında "toplumsal hüküm"..........53
Küresel ekonomide standart belirleme
ve devlet dışı kuruluşlar..........59
4. Üyelerinin hizmetinde olan örgüt..........62
Bilgi ve analiz kaynağı............64
Tartışma forumu.................70
Referans noktası...................73
Teknik işbirliğinde taraf...........76
5. Uluslararası politikanın belirlenmesinde ILO'nun rolü...84
Sonuç....................96