AB Sürecinde İşçi Sınıfının Durumu

Book : AB Sürecinde İşçi Sınıfının Durumu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2005

Publisher : Disk-Ar (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü)

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5854

INDEX

1 Temel Göstergeler
11 Emekçiler
21 İşsizlik
27 Kadınlar
37 Gelir Dağılımı
47 Sosyal Güvenlik
53 Sendikal Haklar ve Bölüşüm