MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek hastalıkları İstatistikleri '06

Book : MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek hastalıkları İstatistikleri '06

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-975-6589-93-9

Published Date : Temmuz 2007

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5846

INDEX

ÖNSÖZ
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 6
İSTATİSTİKLERE İLİŞKİN TANIMLAR 8
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2006 YILI GENEL SONUÇLARI 10
İŞ KAZALARINA İLİŞKİN SONUÇLAR 11
♦ Çalışan Her 1.000 Kişideki Kazalı Sayısı 12
♦ Yaralanma Türüne Göre iş Kazalarının Dağılımı 12
♦ Organlara Göre İş Kazalarının Dağılımı 13
♦ Nedenlerine Göre İş Kazalarının Dağılımı 13
♦ İş Kazasına Neden Olan Etkenlere Göre İş Kazalarının Dağılımı 14
♦ GüvensizHareketlerNedeniyleOlanişKazalarının Dağılımı 14
♦ Güvensiz Hareketlerin Nedenlerine Göre İş Kazalarının Dağılımı 14
♦ Güvensiz Haller Nedeniyle Olan iş Kazalarının Dağılımı 15
♦ Toplam Kazalı Sayısının Kazanın Olduğu Günlere Göre Dağılımı 15
♦ Toplam Kazalı Sayısının Kazanın Olduğu Saatlere Göre Dağılımı 16
♦ Toplam Kazalı Sayısının Kazanın Olduğu Yer veya Bölüme Göre Dağılımı 16
♦ Toplam Kazalı Sayısının Yaşa Göre Dağılımı 17
♦ Toplam Kazalı Sayısının Yaşa Göre Erkek ve Kadın Olarak Dağılımı 17
♦ Toplam Kazalı Sayısının Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 18
♦ Toplam Kazalı Sayısının Öğrenim Durumuna Göre Erkek ve Kadın Olarak Dağılımı 18
♦ Bölgelere Göre Çalışan Sayısı, Kazalı Sayısı ve Kazalı Oranı 19
♦ Bölgelere Göre Kadın Çalışan Sayısı, Kadın Kazalı Sayısı ve Kadın Kazalı Oranı 19
♦ Bölgelere Göre Erkek Çalışan Sayısı, Erkek Kazalı Sayısı ve Erkek Kazalı Oranı 19
♦ Ölçek Dağılımına Göre İş Kazası Oranları 20
♦ Kazalı Sayısının İş Dallarına Göre Oranları 20
♦ iş Dallarına Göre İş Kazaları 21
♦ Ana Metal Sanayii 21
♦ Makine ve Teçhizatı Hariç; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 23
♦ Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı 25
♦ Büro Makineleri ve Bilgisayar İmalatı 27
♦ Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı 29
♦ Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı 31
♦ Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı 33
♦ Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı 35
♦ Mobilya İmalatı; Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar 37
KAYIP İŞGÜNÜNE İLİŞKİN SONUÇLAR 39
♦ Bölgelere Göre Kayıp İşgünü Sayıları 39
♦ Ölçek Dağılımına Göre Kayıp işgünlerinin Dağılımı 40
♦ İş Dallarına Göre Kayıp İşgünü Dağılımı 40
KAZA SIKLIK ORANINA GÖRE SONUÇLAR 41
♦ Bölgelere Göre Kaza Sıklık Oranları 41
♦ Ölçek Dağılımına Göre Kaza Sıklık Oranları 41
♦ iş Dallarına Göre Kaza Sıklık Oranları 42
KAZA AĞIRLIK ORANINA GÖRE SONUÇLAR 43
♦ Bölgelere Göre Kaza Ağırlık Oranları 43
♦ Ölçek Dağılımına Göre Kaza Ağırlık Oranları 43
♦ İş Dallarına Göre Kaza Ağırlık Oranları 44
MESLEK HASTALIKLARINA İLİŞKİN SONUÇLAR 45
♦ Meslek Hastalığının Türüne Göre Dağılım 45
♦ Yaş Grubuna Göre Meslek Hastalıklarının Dağılımı 46
♦ iş Dallarına Göre Meslek Hastalıklarının Dağılımı 46
2004,2005 ve 2006 YILLARI KARŞILAŞTIRMALARI 47
♦ KSO ve KAO Karşılaştırması 47
♦ Kazalı Sayısına Göre Oranların Karşılaştırılması 47
♦ Çalışan Her 1.000 Kişideki Kazalı Sayılarının Karşılaştırılması 47
♦ Yaralanma Türüne Göre iş Kazalarının Karşılaştırılması 48
♦ Nedenlerine Göre İş Kazalarının Karşılaştırılması 49
♦ Organlara Göre İş Kazalarının Karşılaştırılması 50
♦ Yaş Dağılımına Göre İş Kazalarının Karşılaştırılması 50
♦ Güvensiz Hareketlere Göre iş Kazalarının Karşılaştırılması 51
♦ Güvensiz Hallere Göre İş Kazalarının Karşılaştırılması 51
♦ Kayıp İşgünü Sayılarının Karşılaştırılması 52
♦ Meslek Hastalığı Sayılarının Karşılaştırılması 52
EK 1: MESS Üyelerinde iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları istatistikleri Formu -2006 EK 2: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (EFİS 1.1 Rev.)