Çalışan Kadınlar ICFTU Politika ve Programları

Book : Çalışan Kadınlar ICFTU Politika ve Programları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

Publisher : Türk-İş Kadın İşçiler Bürosu

Translator : --

Document Type : Booklet

Book No : 5843

INDEX

Sunuş
Önsöz
başlangıç
Amaçlar Eğitim ve Mesleki Eğitim Hakkı
Analığın Korunması Aile Sorumlulukları
Örgütlenme Hakkı
Kadınların Sendikalarda Bütünleşmesi
Çağrı
Sendikalarda Kadınlara Eşitlik
Kadınların Sendikalarda Bütünleşmesi İçin Bir Eylem Programı
Kadın İşçilerin Örgütlenmesi
Eşit üyeler olarak Kadınlar
Kadınların Sendikal Güce ve Sounluluklara Katılımı
Eğitim
Bilgi ve Araştırma
Kadın ve Çalışma:İstihdam ve Kalkınma için bir Strateji
ICFTU Kadın Komitesi