Yabancıların İzinsiz Çalışmasının Önlenmesi Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu

Book : Yabancıların İzinsiz Çalışmasının Önlenmesi Teftiş Projesi Genel Değerlendirme Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2008

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 5840

INDEX

I. BOLUM PROJENİN KONUSU SEKTÖR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1. SEKTÖRÜN TARİHİ VE GELİŞİMİ 2
2. TABİ OLDUĞU ÖZEL MEVZUAT 3
3. İŞYERLERİNİN YAPISI VE İSTİHDAM DURUMU 4
4. FAALİYET GÖSTEREN İŞYERLERİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR DAĞILIMI 5
5. TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 5
6. SEKTÖRLE İLGİLİ MESLEKİ ÖRGÜTLENME 5
II. BÖLÜM
PROJENİN GEREKÇESİ AMACI VE KAPSAMI
1. GEREKÇE 6
2. AMAÇ 6
3. KAPSAM 6
III. BÖLÜM
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. TEFTİŞ ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 7
1.1. Çalışma Gruplarının Oluşturulması 7
1.2. Teftiş Edilecek İşyeri Listelerinin Hazırlanması 7
1.3. Ön Araştırma, İlgili Taraflarla Görüşme, Eğitim ve Bilgilendirme 7
1.4. İlave Formların Belirlenmesi ve Hazırlanması 8
1.5. Uygulayıcıların Eğitim Programı 8
1.6. Toplantı Gün ve Saatleri 9
1.7. Teftiş Uygulama Planı 9
2. TEFTİŞ ÇALIŞMALARI 9
2.1. Uygulanan Teftiş Yöntemi 9
2.2. Teftişi Planlanan ve Teftişi Yapılan İşyeri Sayısı, Gerçekleştirme Oranı 10
2.3. Çalışma Gruplarının Yaptıkları Teftişlerin Görev Alanlarına ve Aylara Göre Dağılımı 10
3. RAPOR ÇALIŞMALARI 12
IV. BÖLÜM PROJELENDİRİLMİŞ TEFTİŞ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1. İŞYERİNİN, İŞİN VE İŞÇİNİN TANITIMI 13 1.1. İşyerinin Tanıtımı 13
1.1.1. İşyerlerinin Fiziki Durumları 13
1.1.2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyeri İle Faydalanan İşçi Sayıları ve Taraf Sendika 13
1.1.3. Teşmil Uygulanan İşyeri İle Faydalanan İşçi Sayıları 13
1.1.4. Çalışan İşçi Sayılarına Göre İşyeri Büyüklüğü 13
2. İŞİN TANITIMI 15
2.1. İştigal Konusu 15
2.2. İşin Niteliği ve Sayısı 15
3. İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİNİN TANITIMI 15
V. BÖLÜM PROJELENDİRİLMİŞ TEFTİŞTE TESPİT EDİLEN NOKSANLIK VE AYKIRILIKLAR
1. TESPİT EDİLEN NOKSANLIK VE AYKIRILIKLAR 16 1.1.Noksanlık ve Aykırılık Bulunmayanlar 16
1.2. Mevzuat İhlalleri ve İhlal Eden İşyerlerinin Syısı 16
2. İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARI 17
2.1.Uygulanan İdari Para Cezaları Hakkında Genel Bilgi 17 2.2.Yabancı Çalışan İstihdamına İlişkin İdari Para Cezası Uygulamaları 17
2.3.Suç Duyurusu Ve İhbarlar 19
VI. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER
1. SONUÇ 20
1.1. Genel Tespitler Açısından 20
1.2. Projenin Amacı Açısından 21
2- ÖNERİLER 23
YABANCI ÇALIŞTIRMAYLA İLGİLİ TEMEL YASAL DÜZENLEMELER 24