Ekonomide Durum

Book : Ekonomide Durum

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1996

Publisher : TÜRK-İŞ

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5839

INDEX

Yönetim Kurulu
Sunuş................................5
Prof. Dr. Oğuz OYAN
Ekonomide Durum................7
Prof. Dr. Taner BERKSOY
1996'da Ekonomik Sorun: İstikrarsızlık ve Dizginlenemeyen Büyüme..............19
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Yıl Sonuna Doğru Ekonomi...............28
Dr. Özün AKGÜÇ
Para ve Kredi Alanında Gelişmeler.................35
Doç. Dr. Erinç YELDAN
Kısa Vadeli Sermaye Akımları.........................41
Prof. Dr. Haluk KASNAKOĞLU
Türkiye'de Ücretler ve Fiyatlar: 1960-1995.............49
Yrd. Doç. Dr. Aziz KONUKMAN
Türkiye Ekonomisindeki Ücret-Fiyat İlişkileri, Sektörel Fiyat Oluşumu ve Enflasyon....................59
Doç. Dr. Nurhan YENTÜRK
Türkiye'de Düşük Ücretler Yatırımları Teşvik Ediyor mu?....67
Prof. Dr. Tuncer BULUTAY
Türkiye'de İşlendirme ve İşsizlik- Genel Eğilimler........76
Aykut GÖKER ve Tülay AKARSOY
Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası.................84
Prof. Dr. Oğuz OYAN
Ekonomik Göstergeler....................97

NOTES

Güz 1996