SBF Dergisi

Book : SBF Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Skin : 63-1

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2008

Publisher : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5836

INDEX

Güldai Mumcu
2 TBMM Başkanvekili 1974 Yılı Mezunumuz Sayın Güldai Mumcu'nun Fakültemizin Kuruluşunun 148. Yılında 4 Aralık 2007 Tarihinde Yaptığı Konuşma
Zerrin Ayşe Bakan
3 Normative Theory in İR: Frost's Constitutive Approach / Uluslararası İlişkilerde Normatif Teori: Frost'un Kurucu Yaklaşımı
Güven Bakırezer
Y7 Antik Yunan Düşüncesinde Kölelik / Slaveıy in Ancient Greek Thought
H. Emrah Berfş
erc Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme / A
Survey on Historical Development and Future of the Concepty of Sovereignty
Dilek özkok Çubukçu
n-ı Avrupa Birliği Çerçevesinde Yerel Yönetimler ve Gelir Yapıları / Local Governments and Revenue Structures within the European Union
Tuba Asrak Hasdemlr - Mustafa Kemal Coşkun
121
Kamusal Alan ve Toplumsal Hareketler / Public Sphere and Social Movements
Hüseyin Kalaycı
151 Referandumla Ayrılma Konusunda Yüksek Mahkemenin Tutumu: Kanada-Quebec
Örneği / Supreme Court's Attitude on Secession via Referendum: Canada-Quebec Case
Armağan Öztürk
Düzenin Meşruluğu Sorunu Bağlamında İbni Haldun Felsefesinin Değerlendirilmesi /
175 Revisiting lbn Khaldun in the Context of Rationalization of Establishment
Ferhat Plrlncçl
207 Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Orta Asya Politikası: Beklentiler ve Gerçeklikler /
Central Asian Policy of US after the Cold War: Expectations and Realities
İnan Rüma
237 Uluslararası Toplum ve Egemenlik: Bosna Hersek Örneği / The International Community and Sovereignty: The Example of Bosnia-Herzegovina
Yavuz Yıldırım
273 Porto Alegre-Fatea: Yerel Düzeyde "Demokrasiyi Demokratikleştirmek" Çabaları Üzerine Bir Karşılaştırma / Porto Alegre-Fatsa: A Comparative Study About Democratizing Democracy Approach
289 Kronik/ Chronicle
Taşansu Türker
297 Kitap İncelemesi / Book Review
Taşansu Türker