Toplum ve Hekim - Cilt:22/6

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:22/6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 22-6

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5835

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
ÇOCUK ve SAĞLIK
• Türkiye'de Çocuk Politikaları
Nilay ETİLER
• Kardeş Cinsiyet Bileşimi ve Çocukların
Sağlık Çıktıları
Ali BERKER
SAĞLIK POLİTİKALARI
• Yeni Liberal Politikalar ve Türkiye'de
Sağlıkta Reform-Dönüşüm
OnurHAMZAOĞLU
• 2007 Sonu İtibariyle Sağlık Harcamaları Bağlamında AKP'nin Sağlıktaki "Pembe Tablosu"nun Akibeti
Ata SOYER
• Sağlıkta Piyasalaşma ve Tıp Fakülteleri
Cem TERZİ
• Üniversite Hastaneleri Açısından Son
Uygulamalar Nasıl Gözüküyor?
Faruk ERDEN
• Anayasa Mahkemesi'nin İki Kararıyla
Sağlık Hizmetlerine Bakış
Ali Rıza AYDIN
İŞÇİ SAĞLIĞI
• Tersane İşyerlerinde İş İlişkileri
ve İşçi Sağlığı
Şeref ÖZCAN
SAĞLIK HİZMETLERİ
• Aile Hekimliği Eskişehir Ayağı ve Düşündürdükleri
Bülent Nazım YILMAZ
• Edirne'de Toplum Sağlığı
Merkezi'nde Çalışmak
Gamze VAROL SARAÇOĞLU
• Samsun ili Aile Hekimliği Pilot Uygulamasında Toplum Sağlığı Hizmetlerinin Durumu
Canan ÇAKIR
• Toplum Sağlığı Merkezleri
Birtürk ÖZKAVAK
DİZİN