6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu

Book : 6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Eylül 2008

Publisher : T.C. Diyarbakır Valiliği

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5823

INDEX

Sempozyum Konuları........................7
Sempozyum Programı..................................8
Sempozyum Eş Başkanlarının Konuşma Metinleri.......12
Konferans ve Panel Konuşma Metinleri..................19
Sokak Çocuklarının Sosyolojisi-Diyarbakır Örneği..........21
Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'nün Diyarbakır'da ki Çalışmaları..............45
Yerel Yönetimlerde Çocuk Politikaları...............59
Çocukların Sokağa Karşı Güçlendirilmesi Kapsamında STK'ların Rolü ve Etkinliği............................72
Sokakta Çalışan Çocuklar ve Çocuk Satışı ile Çocuk Fuhuşu........82
Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar ve Madde Kullanımı....91
Sokakta Yaşayan Çocuklar, Madde Kullanımı ve Tedavisi.....95
Sokaktaki Çocuklar, Bölge Yoksulluğu ve Sosyal Hizmetler.100
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Türkiye'nin Yerinden Edilenleri....................................107
Suça Bulaşmış Çocuk ve Baro Uygulamaları...........128
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Çalışmaları...............131
Çalıştırılan Çocuklar ve Sosyal Hizmet Yaklaşımı........132
Sokak Çocukları Sorununun Sosyo Politiği (Sosyo-Demografik Nedenleri)....................139
Korunmaya Muhtaç Çocuk Alanında Kurumsal Bakım; Islahhaneler...............144
GAP BKİ Çocuk Okuma Odaları Projesi...................146
Günübirlik Çözümlere Karşı Sosyal Politika.........149
Çocuk İstismarının Toplumsal Boyutu.................156
Çocuk İstismarında Dermatolojik Bulgular............164
Çocuk istismarında Psikiyatrik Tedavi Yaklaşımı.........176
istismar Edilen Çocuğun Hukuki Açıdan Korunması..........183
Çocuk işçiler, Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuat, Sorunlar ve Çözüm Yolları....................................203
Adana'da En Kötü Durumda ki Çocuk İşçiliği Çalışmaları..............................221
Çalışan Çocuk ve Sokak Çocukları ile ilgili Diyarbakır il Eylem Planı............................................227
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi Uygulamaları.............................231
Ulusal ve Uluslar Arası Modeller...................237
Grup Çalışmasına Katılımcıların Rapor Öncesi Hazırladıkları ve Sempozyum Sekreteryasına Ulaşan Metinler......241
Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocukların Ailelerine Terapötik Yaklaşım ve Aile Tedavisi...................242
Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Sokağa Düşme Riski Taşıyan Çocukların Topluma Kazandırılma Projesi........248
Grup Raporları.........................254
1. Gurup Çalışması: Sokakta Yaşayan Çocuklarla ilgili Koruyucu Önleyici Hizmetler...........255
2. Grup Çalışması: Risk Altındaki Çocuklar, Eğitim Politikaları, Çözüm Modelleri...........................259
3. Grup Çalışması: Kentsel Sorunlar Yerel Yönetimler ve Çocuk...............................................271
Sözlü Bildiriler.....................................275
AB Müzakere Sürecinde Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorunu........276
Çocuk istismarı Alanında Ekip Çalışması Örneği: Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi...........278
Diyarbakır'da Sokakta Çalışan Çocuklar..................280
Diyarbakır 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezine Kayıtlı Sokakta Çalışan Çocukların Sağlık Düzeyi.......282
Diyarbakır'da Tarımda Çalışan Kız Çocukları..............284
Kent Yoksulluğunun Görünen Yüzü: Sokakta Çalışan Çocuklar.......286
Sokakta Çalışan Çocuklar ile Yoksulluk Arasındaki ilişkinin Analizi: Diyarbakır Örneği...............288
Sokak Çocukları Sorunun Sosyo Politiği (Sosyo-dernografik Nedenleri)......................................291
Diyarbakır 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezindeki Sokakta Çalışan Çocukların Dermatolojik Muayene Bulguları........293
Sokakta Çalışan Öğrencilerin Eğitici Sosyal Faaliyetlere Yönlendirilmesi ve Eğitim Reh. Sağlanması Projesi.......294
Sosyal Dışlanma ve Sokak Çocukları..................296
Toplumsal Dayanışma ve Eğitim Merkezleri Olarak Okul.....298
6. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu Hakkında Genel Değerlendirme.....................300
6. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu Değerlendirme Raporu............................309
6. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi................311
Sempozyum Fotolar...................313
Sempozyum ile ilgili Katılımcı ....319