İstanbul Sokak Çocukları Rehabilitasyon Modeli Teorik Bilgilerle Zenginleştirilmiş Sempozyum Kitabı

Book : İstanbul Sokak Çocukları Rehabilitasyon Modeli Teorik Bilgilerle Zenginleştirilmiş Sempozyum Kitabı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Eylül 2007

Publisher : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5822

INDEX

I. BÖLÜM: OTURUMLAR .................13
1. Birinci Oturum "Türkiye'de Sokak Çocukları Durum Analizi"........15
1.1. Dünya'da Durum.........................31
1.2. Türkiye'de Durum............................42
1.3. Nedenler..........................53
1.3.1. Göç............................54
1.3.2. Çocuk İstismarı .................57
1.3.3. Sokaktaki Riskler.......................61
1.3.3.1. Fiziksel İstismar .....................61
1.3.3.2. Cinsel İstismar........................62
1.3.3.3. Duygusal İstismar...................62
1.3.3.4. İhmal ........................62
1.3.4. Sokağa İlişkin Riskler.......................64
2. Oturum "Türkiye'de Uygulanan Bakım-Hizmet-Rehabilitasyon Modelleri" ..............................69
2.1. Sokak Çocuğunu Nasıl Algılıyoruz.................70
2.1.1. Toplumun Gözünde Sokak Çocukları...............73
2.2. Sokak Çocukları Rehabilitasyonu..............80
2.2.1. Sokak Çocuklarına Yaklaşım ve Kurumsal Bakım/Destek Modelleri.......83
2.2.1.1. Gece Barınağı ........................85
2.2.1.2. Çocuk Rehabilitasyon Merkezi................85
2.2.1.3. Rehabilitasyon Sonrası Uyum Merkezi .....................86
2.2.2. Kimler Görev Almalı......................87
2.2.2.1. İşbirliği ve Grup Yönetimi ................87
2.2.2.2. Ortak Davranış Standartları...............90
2.2.2.3. Çalışanlar............................91
2.2.2.3.1. Sokak Eğitimcileri ......................94
2.2.2.3.2. Sosyal Hizmet Uzmanı..................95
2.2.2.3.3. Polis..........................96
2.3. Sokak Çocukları Rehabilitasyon Programının Geliştirilmesi...........99
2.3.1. Programlar Ne Zaman Başlamalıdır? .......103
2.3.2. Sokak Çalışması...................104
2.3.2.1. Bölgeyi Seçmek...................105
2.3.2.2. Sokaktaki Çocukların İlgisini Çekmek........106
2.3.2.3. Sağlık Olanakları......................108
2.3.2.4. Finansman.......................... .109
2.3.2.5. Potansiyel Finans Kaynakları ........110
2.3.2.6. Değerlendirme...........110
2.3.2.7. Çalışanların Eğitimi.......... .111
2.3.2.8. Süpervizyon Konuları .............113
2.3.2.9. Motivasyonu Sürekli Kılma................114
2.3.3. Bakım Projeleri Tipleri................116
2.3.3.1. Kontak Projeler....................116
2.3.3.2. Barınma Projeleri.....................116
2.3.4. Eğitim ve Boş Vakti Değerlendirme..............117
2.3.4.1. Çalışma Modelleri-Planlama............. .117
2.3.4.2. Eğitim.......................121
2.3.4.3. Öğretim ve Öğrenme Yöntemleri ........122
2.3.4.4. Boş Zamanları Değerlendirme .........125
2.3.4.5. Meslek Edindirme..............127
2.3.4.5.1. Meslek Edinme İçin Somut Öneriler ......129
2.3.4.5.2. Önerilen Meslekler...............130
3. Oturum "Alternatif Rehabilitasyon Modelleri".......131
3.1. Aileyle Yeniden Bir Araya Gelme.............132
3.2. Yıkıcı Çocuk............................135
3.3. Madde Bağımlılığı.........................136
3.4. Alternatif Modeller................143
3.4.1. Merkez Temelli Hizmetler............ .143
3.4.2. Sokak Temelli Hizmetler............ .143
3.4.3. Toplum Temelli Hizmetler..............143
3.4.4. İtalya Örneği .......................144
3.4.4.1. "Spanish Quarter" Birliği ..................144
3.4.4.2. "Kayıp Okul Yıllarım Kazanma" Projesi........ .145
3.4.4.3. "Raggazi Ancora" Projesi..............145
3.4.4.4. "Çocuk Projesi"......................145
3.4.4.5. "Madde Kullanımının Önlenmesi ve Tedavisi" Projesi ........145
3.4.4.6. "ADM-Çocuklar İçin Ev Temelli Yardım" Projesi...146
3.4.5. Olongapo Ömeği.......................147
3.4.6. Davao Örneği..........................149
3.4.7. Metro Manila Örneği.....................150
3.4.8. Hindistan Örneği.......................151
3.4.8.1. Politikalar ve Programlar..............153
3.4.8.2. Çocuk İşçiliği..........................153
3.4.8.3. Eğitim............................153
3.4.8.4. Sağlık Bakrnıı.......................154
3.4.8.5. Sivil Toplum Kuruluşlarının Varlığı............154
3.4.8.6. Haydarabad Projesi......................156
n. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI..................159
1. Birinci Atölye Çalışması
"Bir Rehabilitasyon Modeli Olarak Meslek Edindirme" .....162
2. İkinci Atölye Çalışması
"Risk Grubu Olarak Sokaktaki Çocuklar; Koruma-Önleme Programları"....172
III. BÖLÜM SONUÇ BİLDİRGESİ .............177
KAYNAKÇA .........................198