Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Deneyimi

Book : Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Deneyimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Mayıs 2008

Publisher : Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği SKYGD

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5821

INDEX

Deprem... Kuruluş Öyküsü......11
ZaferKıraç
I.Bölüm: SKYGD'NİN İL DENEYİMLERİ................13
Diyarbakır............................15
Afyon.............................................. 43
İzmit..............................................57
II. Bölüm: BİR RİSK OLARAK ÇOCUK YOKSULLUĞU VE
BİR YAKLAŞIM OLARAK HAK TEMELLİLİK..............85
Çocuk Yoksulluğu/Sosyal Hizmetlerin Hak Temelli Oluşumu .................87
Abdullah Karatay -Başak Ekim
Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Ayrımı Üzerine Düşünmek............91
Abdullah Karatay
III. Bölüm: SKYGD'NİN ÇALIŞMA ALANI OLARAK
RİSK ALTINDA YAŞAYAN ÇOCUKLAR................109
Gökhan Deniz
IV. Bölüm: SKYGD'NİN RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA VE ÇEVRELERİNE YÖNELİK UYGULADIĞI PROGRAMLAR ......................117
Sanat Atölyeleri Programı..................121
Giriş.......................................122
Sonja Böhlander Tanrısever
Sanatın Onancı İşlevi......................126
Şehnaz Layıkel-Gökhan Deniz
Türkiye'de Sanat Eğitimi...................127
Disiplinlerarası Sanat Eğitimi ........135
Gazi Selçuk
Çocuk ve Genç için Sanatsal Yaratmanın Önemi
ve Malzeme ile Olan İlişkisi.............140
Sonja Böhlander Tanrısever
Öğrenmeye Uygun Sanat Ortamının
Hazırlanması Neden Önemlidir?.....145
Niyazi Selçuk
Neden Sanat Eğitimi ve SKYGD Sanat Atölyeleri Programı...150
Gökhan Deniz
Eğitmen Eğitimi Programı..........................175
Eğitmen Eğitimi Programı..........................176
Gönüllü Abla/Abi Programı......................183
İlişki Kurmak ve Gönüllülük...............184
GönüllüAbla /Abi Programı......195
Yar.Doç.Dr.Serra Müderrisoğlu
GönüllüAbla /Abi Küçük Grup Çalışmaları..........218
Yar.Doç.Dr. Serra Müderrisoğlu
Gezici Mahalle Atölyeleri Programı.........241
RiskAltmdaki Çocuk Sorununa Bir Müdahale Alanı Olarak Sokak ..........242
Şehnaz Layıkel
Gezici Mahalle Atölyeleri Programı...................245
Şehnaz Layıkel
V. Bölüm: GERÇEKLEŞTİRİLEN VE DESTEKLENEN
PROJE VE FAALİYETLER...........251
SONUÇ..........................263