Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Skin : 10-49

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2008

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5807

INDEX

Cafer YILMAZ Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Yöntemi ve Sosyal Güvenlik Reformunun Getirdikleri......9-14
Cevdet CEYLAN Yurt Dışı Borçlanma .....................15-18
Mehmet UZUN Anayasa Mahkemesi 1475 Sayılı iş Kanununun 14'üncü Maddesi Dördüncü Fıkrasını İptal Etmedi, Ancak, Son Çalışan Kamu Kurumu Tarafından Kıdem Tazminatının Tamamı Ödenmeli Dedi ............................19-23
Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Reformunda İşverenlere Getirilen Yükümlülükler ve Avantajlar................24-26
Tahsin ŞİMŞEK Sağlıkta Paket Ücret Uygulaması..........27-31
Murat GÖKTAŞ Murat ÖZDAMAR İşyeri Dosyası Tescil Ettirmeden Özel Bina inşaatını Tamamlayan İşverenler 5763 Sayılı Kanunun Ödeme Kolaylığı Hükümlerinden Yararlanabilir mi?.............................32-35
Mahmut KOTAN Yeni Sistemde Emekliler Artık Çalışmayacak mı?................36-41
Yunus YELMEN 4857 Sayılı İş Kanununda Telafi Çalışması.....................42-45
Önder DEMİRCİ Bağ-Kur Sigortalılarının Prim Borçlarından Kanuna Uygun Şekilde Kurtulmalarına İmkân Veren Düzenleme ve
Bu Düzenlemenin Yorumu .......................46-52
Süleyman TUNCAY '4/A'lı Sigortalılar için Eksik Gün Uygulaması....................53-56
Mehmet Zülfi CAMKURT Ekmek Maliyet Unsurları ve Fiyatlarının Esas Alınarak Fırın İşyerlerinden Bildirilmesi Gereken
Asgari işçilik Miktarının Tespiti....................57-67
Mithat YALÇIN İşletmelerde Çalıştırılan Sorumlu Yöneticiler ve Sigortalılıkları .... .68-73
Ersin UMDU Hayatomi...............................74-75
Abdullah TAŞALTIN İstihdam Paketi ile Getirilen Teşvikler .....................76-80
Cengiz BÜYÜKBİRER İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Yeni Uygulamalar..................81-85
Mehmet BULUT Ödenmeyen ve Ertelenen Sosyal Güvenlik Primleri
Işverenlerce Nasıl Muhasebeleştirilmelidir?.....................86-90
Mehmet KARA Sosyal Güvenlik Mevzuatında Prim ve Diğer Alacaklar Vadesinde Ödenmediğinde Uygulanacak Müeyyideler ............91-95
Muzaffer KOÇ Ağır ve Tehlikeli işlerde Sağlık Raporu Alma Zorunluluğu..........96-99
Selahattin BAYRAM 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Bir Aylık Süre ve izlenecek Usul......100-103
Mehmet BAYHAN İşkur'un Uyguladığı İdari Para Cezaları
Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Değişti.......104-108
Önemli Bilgiler...................................109-119