Mercek

Book : Mercek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Skin : 13-50

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2008

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5805

INDEX

4 Ahmet TANRIKULU / MHP İzmir Milletvekili
9 Agâh KAFKAS / AK Parti Çorum Milletvekili
14 Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN / Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
29 Ahmet ERDEM / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
34 Mustafa KUMLU / TÜRK-İŞ Genel Başkam
38 Ayça DİNÇKÖK / TÜS1AD Yönetim Kurulu Üyesi
42 Prof. Dr. Veysel BOZKURT / Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
51 Süleyman ÇELEBİ / DİSK Genel Başkam
55 Prof. Dr. Acar BALTAŞ / Baltaş-Baltaş Yönetim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu
60 Prof. Dr. Nahit SERARSLAN / İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
64 Dilek KURT / MESS Genel Sekreter Yardımcısı
69 Salim USLU / HAK-İS Genel Başkanı
75 Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN / Haliç Üniversitesi işletme Fakültesi Öğretim Üyesi
92 Nihat SORGEÇ / TD-IHK Başkan Vekili / BWK GmbH Genel Müdürü
95 Prof. Dr.-Müh. İ. İlhami KARAYALÇIN / İstanbul Teknik Üniversitesi Makîna Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
118 Mehmet BULUT / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
126 Dr. Hans-Joachim WOLFF / Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) Başkan Yardımcısı
131 Prof. Dr. Sıddık İÇLİ / Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü
135 Talat YÜKSEL / MESS Entegre Geri Kazanım Merkezi Proje Koordinatörü
139 Doç. Dr. Mehmet Y. YAHYAGİL / Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
145 Özlem ÇAKIR / Profesyonel & İmaj İletişim Danışmanlığı
147 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
162 Atıf ÖZGEN / Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Emeklilik İşlemleri Dairesi Görev Yetkili Şube Müdürü
169 Dr. Sibel GÖK / Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
176 Kadri ÖZFINDIKLI / Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş. İnsan Kaynaklan Müdürü
179 Dr. Aykut ENGİN / MESS Eğitim Müdürü