Kamu-İş

Book : Kamu-İş

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 10-1

Period : 3 monthly

Published Date : Mayıs 2008

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5787

INDEX

• Doç. Dr. M. Fatih USAN
Yargıtay Kararlan Işığında İşe tade Davalarının Sonuçlan..............................1
• Dr. Ahmet TBRZİOĞLU
İş Güvencesi Hükümleri Karşısında Sendikal Fesih Sonucunda İşçinin Hak Kazanabileceği Tazinatlar......................49
• Arş. Gör. İştar CENGİZ (URHANOĞLU)
"4857 Sayılı İş Kanunu'nun, Avrupa Birliği'nin 18 Mart 1999 Tarihli Belirli Süreli Çalışma Hakkında Çerçeve Anlaşmasına Göre Değerlendirilmesi"........77
• Yrd. Doç. Dr. Metin SARAÇOĞLU Arş. Gör. Cengiz DURAN
Çin Ekonomisindeki Reformlar ve Çin'in Dünya Ticareti Örgütüne Üyeliği Üzerine Bir Değerlendirme........................93
• Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Arş. Gör. Ozan BÜYÜKYILMAZ
Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri........................................113
• Yrd.Doç.Dr.Nedim BAYUK
AB Sürecinde İşletmelerde Yenilik Zorunluluğu ve Yeni Tüketici Profili .... 145
• Yrd. Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK
Kurumlarda Takım Çalışmasının Yenilik (innovasyon) Üzerine Etkileri..........167
• Hasan DURSUN
Kamu İhalelerinde Yolsuzluğa Karşı Öngörülen İdari ve Cezai Yaptıranlara Genel Bir Bakış....................................183