Çalışma ve Toplum

Book : Çalışma ve Toplum

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1305-2837

Period : 3 monthly

Published Date : 2008

Publisher : Birleşik Metal-İş Yayınları

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5781

INDEX

Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı
Müjdat ŞAKAR.........................................11
Türkiye'de İşçi Sendikalarının ve Konfederasyonların Web Siteleri İçerik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme
Ahmet SELAMOĞLU/Arzu ÖZSOY.....................31
Dünyada Kronik Yoksulluk ve Önleme Stratejileri
Hasan Ejder TEMİZ........................61
İşletme, İşyeri ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlere Dayalı Fesihlerde Yargısal Denetim
Bektaş KAR...............................................101
Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Şansları: İstanbul veGaziantep Örnekleri
Neriman AÇIKALIN....................................131
Kapitalizmde Zaman-Mekan Sıkışması
Gaye YILMAZ..........................................155
Ulusalüstü İnsan Haklan Hukuku ve Türk Hukukunda Asgari Çıraklık Yaşı
İzzet Mert ERTAN.......................................173
İşçinin Kendisinin İşi İle İlgili Olmayan Bir Hastalığa Yakalanması, Haklı Fesih Nedeni Sayılıp, Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Bir Durum Mudur?
M. Fatih USAN......................................201
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin "Satılmış ve Diğerleri/Türkiye" Kararı
Şebnem Gökçeoğlu BALCI...........................219
Yargıtay Kararları....................................237
Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararları
Alpay HEKİMLER.............................405

NOTES

Sayı:2