Memleket Mevzuat

Book : Memleket Mevzuat

Author : * -- * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-9092

Skin : 2-17

Period : monthly

Published Date : Kasım 2006

Publisher : YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5769

INDEX

MEMLEKET MEVZUATTAN..2
SIRATEJİK PLÂNLAMA KAVRAM VE KURAMI ÜSTÜNE DEĞERLENDİRMELER
Dr, Â. Argun AKDOĞAN....3
KÜRESEL GELİŞMELER VE
STRATEJİK PLANLAMA:
EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Prof, Dr. Sudi APAK
Yrd.Doç.Dr.Mahmut GÜLER
Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÖZSOY......10
KAMUDA STRATEJİK PLANLAMA
VE PERFORMANS BÜTÇE
Fikret GÜLEN......18
RÖPORTAJ; PLANLAMA SERÜVENİNDEN STRATEJİK PLANLAMA SERÜVENİNE PROF, DR. KORKUT BORATAV İLE SÖYLEŞİ
Tekin AVAMER.....27
KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU YOKLUĞUNDA İL ÖZEL İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLARI
Dr. A. Argun AKDOĞAN.....30
KENT PLANLAMA ÇERÇEVESİNDEN STRATEJİK PLANLAMAYA BİR BAKIŞ
Dr. Kadir Hakan YAZAR......34
YAYED GÖRÜŞÜ: STRATEJİK PLAN....40
YASALARIMIZDA TÜRKÇE KULLANIMI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU ÖRNEĞİ
Ziya ÇÖKER......42
TÜKETİM VE KENT Turhan ÇAKAR......51
BASINDAN SEÇMELER
Özgün MİLLİ06ULLARİ.....55
DEĞİŞEN MEVZUAT İsmail BİNGÖL.....58
SORULAR
YANITLAR
İsmail BİNGÖL-Hüseyin ÇAĞATAY
Zuhal vS.DÖNMEZ-Selçuk ERTAN.....78