Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İşverenler: "Çocuk İşçiliğiyle İlgili Deneyimlerin ve Alınan Derslerin Paylaşılması" Hakkında Bölgeler Arası Konferans R

Book : Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İşverenler: "Çocuk İşçiliğiyle İlgili Deneyimlerin ve Alınan Derslerin Paylaşılması" Hakkında Bölgeler Arası Konferans R

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Türkiye

ISBN : 978-92-2-820746-0

Published Date : 2007

Publisher : Uluslararası Çalışma Örgütü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 5753

INDEX

Kısaltmalar.........................................................7
Yönetici Özeti.......................................................8
1. Giriş............................................................10
2. Konuşma Özetleri.................................................11
Açılış Konuşmaları................................................11
Tuğrul Kudatgobilik (TİSK Yönetim Kurulu Başkanı) ..................11
Gülay Aslantepe (ILO Türkiye Direktörü) ............................11
Jean-François Retournard (ILO ACT/EMP Direktörü)...................12
Michele Jankanish (ILO IPEC Direktörü).............................13
Enis Yeter (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı)............14
Bülent Pirler (TİSK Genel Sekreteri) ................................14
Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede İşverenlerin Rolü .......................15
Anne-Brit Nippierd (ACT/EMP Program Direktörü)....................15
Tarımda Çocuk İşçiliği ............................................17
Peter Hurst (IPEC İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı).....................17
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Hakkında Ülke Sunumu - Türkiye............19
Deniz Zübeyde Çelebioğlu (TlSK Araştırma, Eğitim ve Dış İlişkiler Uzmanı). .19
Yard. Doç.Dr. Nezih Varol (Marmara Üniversitesi).....................20
Doç.Dr. Ferdi Tanır (Çukurova Üniversitesi)..........................21
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Hakkında Ülke Sunumu - Moldova..........22
Alexandru Slusari (FNPAIA Direktörü) ..............................22
Eugenia Ganea (FNPAIA Çocuk İşçiliği Odak Noktası) .................22
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Hakkında Ülke Sunumu - Azerbaycan........23
Alakbar Mammadov (ASK Başkanı).................................23
Sadagat Gambarova (ASK Çocuk İşçiliği Odak Noktası) ................23
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)'nın Çalışmaları.................25
Barbara Leon (IOE Genel Sekreter Asistanı)..........................25
3. Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Konusunda Yuvarlak Masa Tartışması.......25
4. Sonuçlar.........................................................26
5. Ekler ...........................................................27
A-Ortak Bildiri...................................................27
B- Seçilmiş Ülkelerdeki Çocuk İşçiliği Projelerinin Özetleri.............30
Arnavutluk.....................................................30
Azerbaycan.....................................................31
Gürcistan ......................................................34
Kazakistan .....................................................36
Kırgızistan .....................................................39
Moldova.......................................................40
Tacikistan......................................................43
Türkiye........................................................46
Ukrayna .......................................................50
Özbekistan.....................................................52
C- Katılımcı Listesi ...............................................56
D- Konferans Programı............................................59