Eğitim-Sen 1. Kadın Kurultayı "Sorgulamak ve Değiştirmek İçin"

Book : Eğitim-Sen 1. Kadın Kurultayı "Sorgulamak ve Değiştirmek İçin"

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-92342-5-4

Published Date : Mart 2005

Publisher : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5745

INDEX

Önsöz.............................................................................................................iii
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri.................................................................iv
Merkez Denetleme Üyeleri........................................................................iv
Merkez Disiplin Üyeleri.............................................................................iv
Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri..............................................................iv
Kurultaya Nasıl Hazırlandık..........................................................................viii
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Alaaddin Dinçer (Eğitim Sen Genel Başkanı) ..............................................3
Elif Akgül (Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri)............................................7
Sevgi Göyçe (KESK Kadın Sekreteri)..........................................................15
KONUKLARIN KONUŞMASI
Zeynep Karahan Uslu AKP Milletvekili.....................................................19
GÜldal Okuyucu CHP Milletvekili............................................................23
Fatma Şahin AKP Milletvekili....................................................................29
Özlem Yıldızer EMEP Kadın Bürosu..........................................................32
Handan Çağlayan DEHAP Genel Başkan Yardımcısı.................................33
Fatma Ergün ÖDP MYK Üyesi...................................................................36
ilkay Kara SDP Ankara il Yöneticisi...........................................................38
Günyüzü Kadın Kooperatifi.......................................................................41
Hacer Özdemir SELİS................................................................................43
Filiz Uiuçelebi EKB...................................................................................43
Özgür Güneş Mert KAOS-GL....................................................................44
Miqgel Malazeres Küba Büyükelçisi..........................................................45
KOMİSYON RAPORLARI
1- Kapitalist Küreselleşme ve Kadın Emeği-Ana Rapor..................................49
Bağımsız Bildiriler
Prof. Dr. Serpil Sancar...............................................................................75
Yrd. Doç. Dr. Şule Daidai Necef...............................................................81
Dr. Sevgi Uçan..........................................................................................96
2- Eğitim İşkolunda Çalışan Kadınların Sorunları ve TİS Talepleri-Ana Rapor ...107
Bağımsız Bildiriler
Dr. Fevzi ye Sayılan.................................................................................123
Prof. Dr. Nazire Akbulut.........................................................................143
Gaye Yılmaz...........................................................................................1 53
3- Eğitimde Cinsiyetçilik..............................................................................163
Bağımsız Bildiriler
Prof. Dr. Fatma Gök................................................................................167
Prof. Dr. Mine Tan..................................................................................1 77
4- Kadına Yönelik Şiddet-Ana Rapor...........................................................193
Bağımsız Bildiriler
Yrd. Doç. Dr. Kamuran Gödelek.............................................................215
Yrd. Doç. Dr. İnci Kerestecioğlu.............................................................227
5- Eğitim Sen'de Olumlu Eylem ve Güçlenme Politikaları-Ana Rapor..........237
Bağımsız Bildiriler
Yrd. Doç. Dr. Serpil Çakır.......................................................................267
EKLER
Pekin Deklerasyonu.....................................................................................287
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme.......31 5
Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri...............................333
Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı Yönetmeliği...................................................341
Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı Davetiyesi ve Programı..................................345
Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi............................................348
Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayı Delege Listesi................................................352
Eğitim Sen 1. Kadın Kurultayına Katılan Konukların Listesi..........................355