Sosyal Hizmet

Book : Sosyal Hizmet

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 5-10

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 1995

Publisher : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5744

INDEX

Okurlarımızla....................................1
Devlet Bakanları Müşavirleri ile SHÇEK Genel Müdürü
Arasındaki İlişkilerin Hukuksal Boyutu Üzerine Bir Yorum........................................... 3
Dr. Ethem Çengelci
Tiyatro Yoluyla Eğitim (Yaratıcı Drama, Psikodrama Teknikleri).................................. 11
Kenan Halis Kızıldağ
"Demokratik" ve "Otoriter" Ana-Baba Tutumlarının
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Sayısı Üzerine Etkisi.............................................20
Musa İkizoğlu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Personel Yönetmeliği Konusu (Somnu)................................................ 28
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Personel Yönetmeliği Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme........................................37
Tuna Atalay
Koruyucu Aile Hizmeti...................................................43
Özlem Tok