Gemi Söküm İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi

Book : Gemi Söküm İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 5742

INDEX

1.BÖLÜM: PROJE BİLGİLERİ
1.1. Proje Hazırlık Çalışması
1.2. Proje Uygulama Dönemi
1.3. Rapor Hazırlama Dönemi
2. BÖLÜM: SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİ
2.1. Tanımlar
2.2. Aliağa Gemi Söküm Bölgesi Hakkında Bilgi
2.3. Gemi Söküm İşleri Hakkında Genel Bilgi
2.4. Asbest Söküm İşleri
2.5. Gemi Söküm işleri
2.6. Kullanılan İş Ekipmanları ve Kimyasallar
2.7. Gemi Söküm İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Riskleri
3. BOLUM: İŞYERLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.1. İstatistiki Bilgiler
3.2. Tespit Edilen Noksan Hususlar ve Mevzuata Aykırılıklar
3.3. Teftiş Sonuçlarına Ait Bilgiler
4. BOLUM: NOKSAN HUSUSLAR VE MEVZUATA AYKIRILIKLAR
5. BÖLÜM: SONUÇ

NOTES

İş Teftiş Kurulu Yayın No:22