TİSK Akademi Cilt:3/5

Book : TİSK Akademi Cilt:3/5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 3-5

Period : 6 monthly

Published Date : Mart 2008

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 5740

INDEX

AB'nde Güvenceli Esneklik ve Türkiye'deki Yasal Düzenlemeler
Doç. Dr. Gülsevil Alpagut
istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Mevzuatı Işığında Endüstri İlişkiler Sistemi İçinde Bir İş Mücadelesi Aracı Olarak Uyarı Grevi ve Almanya Örneği
Doç. Dr. Alpay Hekimler
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Emeklilik Sistemlerinde Cinsiyete Dayalı Gelir Farkı: Türkiye Örneği
Muhsin Kar / Adem Yavuz Elveren
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi I Utah Üniversitesi Ekonomi Bölümü
Yöneticiye Duyulan Güvenin ve Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma
Yjd. Doç. Dr. Cem Cüneyt Arslantaş
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Anayasa Taslağı'nın İktisadi Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Güneri Akalın
istanbul Aydın Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Türkiye'de Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı
Doç. Dr. Sami Taban
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Hedge Fonlar: Eğilimler ve Riskler
M. Faruk Aydın / Vuslat Us
TCMB Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
Emek Yoğun Sektörlerde Sürdürülebilirlik Arayışları Üzerine Marka ve Organize Perakendecilik Bağlamında Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Ahmet Bardakçı
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Cezai Sorumluluğu Doç. Dr. Levent Akın
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi