Toplum ve Hekim - Cilt:20/4

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:20/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 20-4

Published Date : Temmuz 2005

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5737

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan 241
SAĞLIK ÇALIŞANLARI
• Pazar Dinamikleri Tıp Eğitimini ve Hekimleri
Nasıl Etkiliyor? "Gizli Müfredat"..........242-246
Feride SAÇAKLIOĞLU
• Bir Öğrenme Süreci Olarak Sağlığın
Satın Alınması ve Rekabeti.................247-249
Tamer AKER
• Avrupa Birliği, Hekim İşsizliği ve
Sağlıkta Eşitsizlik.................................250-253
İ.Tolga BİNBAY
• Toplumsal Yapıda Hemşirelerin
Konumu............................................254-258
Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Fatma BAŞALAN İZ
• Hemşirelerde Tükenme ve Otonomi
Düzeylerinin İncelenmesi...................259-266
Mukadder MOLLAOĞLU, Tülay KARS FERTELLİ, Fatma ÖZKAN TUNCAY
• "Hekimlere Zorunlu Hizmet Uygulaması" Tartışma Nerden Başlatıp,
Nasıl Sürdürelim?..............................267-268
Onur HAMZAOĞLU
• Kamu Personeli Kanunu Tasarısı Taslağı
Neler Getiriyor?.................................269-273
Osman ÖZTÜRK
OLAĞAN DIŞI DURUMLAR
• Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Çalışanları;
Deprem Deneyimi ............................274-278
Cavit Işık YAVUZ
SAĞLIK HİZMETLERİ
• Teknoloji Sağlık Hizmetlerine Bakışımızı
Nasıl Etkiliyor.....................................279-284
Murat CİVANER
• Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Yönüyle
Ne Getirebilir?...................................285-290
Kayıhan PALA
• Aydın Merkez 2 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15 Yaş Üzeri Kadınların Sağlık Ocağını Kullanma Durumları, Etkileyen Faktörler İle Memnuniyet Düzeyleri ....291-297 Mehmet TORCU, Pınar OKYAY, Adalet ÇIBIK İlknur YILMAZ, Mehmet VAROL,
Hayati ÇAKIR, Özay ÜNLÜ
İŞÇİ SAĞLIĞI
• Kapitalizmle Eklenme Sürecinde Zonguldak Kömür Havzası'nın Tarihsel Gelişimi:
1829-1908 .........................................298-309
Ferruh Niyazi AYOĞLU
TTB ÖNCELİKLERİNİ TARTIŞIYOR
• TTB Geleceğini Tartışmalıdır...............310-311
B. Nazım YILMAZ
PORTRE
• Musa Özdemir İçin............................312-313
Ata SOYER
• Toplumculuğa Gönül Veren Bir Derviş
Musa Özdemir.........................................314
Tevfik ÇAVDAR
• Unutulmaz Başkan Musa Özdemir...........315
A. Rıza AYDIN
• Musa'nın Ardından............................316-317
SacitYÖRÜKER
• Musa'nın Ardından Hüzünle....................318
Hayri KURTGÖZÜ
SAYILARIN DİLİ ......................................319
DERGİLERDEN........................................320