Türk-İş /Sayı 378

Book : Türk-İş /Sayı 378

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-6843

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Periodical

Book No : 5728

INDEX

2- Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Dönem
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
4- 20. Olağan Genel Kurulumuz Toplandı
58- 2008 Yılı Asgari Ücretleri Belirlendi
60- Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplandı
63- Yeni Yönetimden Basın Toplantısı
64- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına Hayır
66- TİSK Genel Kurulu Yapıldı
68- Sosyal Güvenlik
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı
70- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Hakkında TÜRK-İŞ'in Görüş ve Önerileri
77- ITUC Türkiye Raporu
80- 1 Uluslararası Sendikal Hareket Uğraş GÖK
TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı
82- Sosyal Güvenlikte Nereye Doğru!. Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
84- 2008 Bütçesi Son IMF Bütçesi mi?
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdürü
86- Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Dr. NaciÖNSAL
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışma
88- Tüketici Dünyası
Sinan VARGI
TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı
90- Mutfak Enflasyonu Çalışanları Vurdu
94- Kutlama Ziyaretleri
99- TÜRK-İŞ'in Gündeminden
103- Çalışma Yaşamında Kasım-Aralık 2007
106- Dünyadan Sendikal Haberler
108- İşçinin Kitaplığı

NOTES

Sayı:378