1.İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu

Book : 1.İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu

Author : * Sevgi Usta Sayıta * Mustafa Ruhi Şirin

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Haziran 2000

Publisher : İstanbul Çocukları Vakfı

Document Type : Report

Book No : 572

INDEX

İÇİNDEKiLER
Sunuş/7-9
Çocuk Aile ve Kent Komisyonu Raporu
Medeni Haklar ve Özgürlüklerin Çocuklar Açısından
Değerlendirilmesi Komisyonu Raporu
Ailenin ve Aile içinde Çocuğun Korunması Komisyonu
Raporu
Yerleştirme Durumunda Çocuğun Korunması Komisyonu
Raporu/163-181
Sağlık ve Çocuk Refahı Komisyonu Raporu
A) Doğmamış Çocuk AltKomisyonu Raporu
B) Yeni Doğan Çocuk Alt Komisyonu Raporu
C) 0-5 Yaş Arası Çocuk Alt Komisyonu Raporu
D) Okul Sağlığı ve Ergenlik Çağı Sorunları Alt Komisyonu
Raporu
E) Özürlü Çocuklar Alt Komisyonu Raporu
F) Sokak Çocukları Alt Komisyonu Raporu
G) Sigara ve Çocuk Sağlığı Alt Komisyonu Raporu
H) Kronik Hastalıklar Komisyonu Raporu
I) Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Alt Komisyonu
Raporu
1) Çocuk ve Çevre Hakkı Alt Komisyonu Raporu
J) Sosyal Güvenlik ve Çocuk Alt Komisyonu Raporu
K) Yaşam Düzeyi ve Yaşama, Gelişme Hakkı Alt Komisyonu Raporu/346-362
L) Sağlık ve Tıp ve Hizmetleri Alt Komisyonu Raporu/363-379
M)"Sağlık ve Çocuk Refahı Komisyonu" Komisyon Raporları Genel Özeti/3 80-385
Eğitim, Serbest Zamanları Değerlendirme ve Kültürel/ Etkinlikler Komisyonu Raporu/387-391
A) Eğitim Alt Komisyonu Raporu/3 92-440
B) Serbest Zamanları Değerlendirme ve Kültürel Etkinlikler Alt Komisyonu Raporu/441-448
C) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Alt Komisyonu Raporu/449-493
Özel Durumdaki Çocuklar Komisyonu Raporu/495-502
A) Sömürüye Konu Olan Çocuklar Alt Komisyonu Raporu/503-584
B) Kanunla İhtilaf Halindeki Çocuklar Alt Komisyonu Raporu/585-624
C) Mülteci ve Sığınmacı Çocuklar Komisyonu Raporu (Avrupalı Olmayan Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Çocuklar)/625-644
D) Azınlık Konumundaki Çocuklar Alt Komisyonu Raporu/645-678

ÇOCUK, AİLE VE KENT KOMİSYONU RAPORU
SUNUŞ/17
GİRİŞ/18
YASAL İDARİ ÇERÇEVE VE KONUNUN PROBLEMATİĞİ/19
I- Çocuk Yaşatma, Geliştirme ve Koruma Alanında Başlıca Hedefler/20
II- Destekleyici / Sektörel Hedefler/21
A. Kadın Sağlığı ve Eğitimi/21
B. Beslenme/21
C. Çocuk Sağlığı/22
D. Su ve Sanitasyon/22
E. Temel Eğitim/22
F. Güç Koşullardaki Çocuklar/23
TÜRKİYE'NİN DURUMU/24
A. Nüfus Patlaması/26
B. Şehirleşme/28
C. İktisadi Gelişme Ortamı/30
D. Diğer Bazı Göstergeler/34
İSTANBUL'A GELİNCE/37
Bir Dünya Şehri Olarak İstanbul/38
İdari Açıdan İstanbul/39
Nüfus Özellikleri Açısından İstanbul41
Hane Halkı Verileri ile İstanbul/45
DURUM TESPİT RAPORU/50
ÇOCUK VE MAHALLE/53 KENT VE ÇOCUK/57
KENT YAŞAMI VE ÇOCUK/64
SONUÇ/66