Türkiye 2008 İnsani Gelişme Raporu

Book : Türkiye 2008 İnsani Gelişme Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2008

Publisher : Birleşmiş Milletler kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 5716

INDEX

Önsöz .................... X
Teşekkürler ........... VII
Kısaltmalar.............. IX


Yönetici Özeti ve Öneriler ................. 1
Bölüm 1.
Türkiye'de Gençlik Politikası........................11
1.1 Seçilmiş kritik özellikler ve sorunlar.................13
1.2 Türkiye'nin gençlik politikası yeterince açık mı?...........16
1.3 Kapsamlı bir gençlik politikası İçin.......................21
...........

Bölüm 2
Gençliğin Eğitim Fırsatları........................25

2.1 Nicelik sorunu: Eğitimde sayılar ve yüzdeler..........27
2.2 Ya kalite ne durumda?.........................................33
2.3 Daha çok ve daha iyi eğitim için..........................36


Bölüm 3
"Genç ve Sağlıklı"?...........41

3.1 Ne çocuk, ne yetişkin, o halde "yok"!....................................43
3.2 Hiç varolmamaktan daha kötüsü nedir? "Varolmayan bir genç kadın olmak".......44 ,
3.3 Cinsellik ve uyuşturucu hakkındaki gerçekler mi, yoksa bunları öğrenmenin "eskiden kalma yollan" mı?...............................................................46
3.4 Sağlık hizmetleri..................................................................48
3.5 Yaşam kalitesi göstergeleri...................................................49
3.6 Daha sağlıklı bir genç kuşak için........................................49

Bölüm 4
Gençlik ve İşsizlik..............................................53

4.1 Güçlü ekonomik büyüme, görece zayıf insani Gelişme...............55
4.2 İstihdam sorunları...........................................60
4.3Türkiye'de eğitim ve iş gücüne katılım, Avrupa Birliği'ndekinden farklı.............61
4.4 İstihdam ve gençlerin istihdamıyla ilgili eğilimler.........................................63
4.5 Gençlerin işsiz kalma süreleriyle ilgili önemli noktalar..............................66
4.6 Eğitimle bağlantılı konular...............................................68
4.7 Kırsal kesim gençliği....................................................70
4.8 Türkiye'nin bir gençlik istihdam stratejisine ihtiyacı var........72

Bölüm 5
Katılım.......................................................75
5.1 Katılım eksikliği insani Gelişme'yi engelliyor..................77
5.2 Sivil toplum çalışmaları gençliğin katılımı için uygun bir kanal olabilir mi?...................80
Bölüm 6
Gelecek Vizyonu.............................85
6.1 Türkiye'de yeni bir atılımın tam zamanı...........................87
6.2 Genç nüfus 2010dan itibaren azalmaya başlayacak................88
6.3 Birinci öncelik: Eğitim................................90
6.4 En kritik konu: İstihdam.............93
6.5 İinsancıl bir kalkınma..................94
Ekler___________________________97
Ek Bir: Türkiye: Temel istatistikler........97
Ek iki: Türkiye'de gençlik ile ilgili temel istatistikler (7 5-24 yaş grubu)...................100
Ek Üç: Niceliksel araştırmanın metodolojisi.............................................101
Yöntem.....................................................................101
Kalite kontrolü............................................................101
Veri girişi ve analizi.....................................................101
Örnekleme...................................................................102
Ek Dört: Niteliksel araştırmanın metodolojisi...................108
Ek Beş: 25 Yaşam Kalitesi Göstergesi.............................110
Ek Altı: UNDP insani Gelişme Göstergelerime göre Türkiye'nin durumu.........................111
Ek Yedi: OECD ülkelerinde gençlerin iş gücü piyasasındaki durumunu gösteren tablolar.................112
Dipnotlar...........................................................114
Kaynakça..........................................................122