Mercek

Book : Mercek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Skin : 13-49

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2008

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5706

INDEX

5 Zafer Çağlayan / Sanayi ve Ticaret Bakanı
8 Prof. Dr. Süheyl Batum / Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
15 Refik Baydur / KİPLAS Yönetim Kurulu Başkam
16 Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel / AKP Milletvekili 22 Prof. Dr. Esfender Korkmaz / CHP Milletvekili 25 Mustafa Özbek / Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
30 Hüsamettin Kavi / İSO Meclis Başkanı ve TR-AB KİK Üyesi
33 Prof. Dr. Coşkun C. Aktan / Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
43 Bayram Akbaş / Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkam
46 H. Ferudun Tankut / Çelik-lş Sendikası Genel Başkanı
51 Pınar Eczacıbaşı / GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı
53 Celal Ozcan / Sosyal Güvenlik Kurumu SSK Genel Müdür Yrd. V.
66 Adnan Serdaroğlu / Birleşik Metal-lş Sendikası Genel Başkanı
Şti. 70 Prof. Dr. Sedefhan Oğuz / Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
74 Av. Ali Nafiz Konuk / T. Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkam
79 Prof. Dr. Haluk Günuğur / Türkiye-AB Derneği Genel Başkanı
83 Roberto Pfeffer / REFA Uluslararası Bölüm Yöneticisi
86 Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu / Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
94 Pınar Alpak / İS-KA İstanbul Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kalite Müdürü
97 Dr. Rüştü Bozkurt / Dünya Gazetesi Yazan
108 Prof. Dr. Müjdat Sakar / Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
117 Prof. Dr. Handan K. Sinangil / Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
122 M. Uğur Civelek / Dünya Gazetesi Yazarı
127 Dilek Kurt / MESS Genel Sekreter Yardımcısı
131 Gülseren Onanç / Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkam
134 Dr. Fatma Başterzi / TİSK Müşavir Avukatı
147 Sedef Seçkin Büyük / Capital Dergisi Yayın Yönetmeni
151 Doç. Dr. Alpay Hekimler / Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü