Toplum ve Hekim - Cilt:22/4

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:22/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 22/4

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 2007

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 5705

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
SAĞLIK SİSTEMLERİ
• İspanya Sağlık Sistemi:
Yerinden Yönetmek Merkezden
Yönetime Göre Daha mı İyi?
Al pay AZAP

• Hollanda Sağlık Sistemi
Reci MESERİ

• Belçika Sağlık Sistemi
Hatice GİRAY, Gazanfer AKSAKOĞLU
• Küresel Yanılsamanın İşçi Ayağı
Yavuz ABAMOR

• Dünya Sağlık Örgütü'nde
Neler Oluyor? Yaklaşan DSÖ
Genel Sekreteri Seçimleri
Vicente NAVARRO

Çeviri: Necati DEDEOĞLU
SAĞLIK POLİTİKALARI
• Üçüncü Yol Olası mı?M. Akif AKALIN
• Sağlığın Piyasalaştırılması Sürecine
Önemli Bir Katkı Döner Sermaye ve
Sağlık Hizmeti Sunanlara
Ödeme Yöntemleri
Nasır NESANIR

İLAÇ
• İlaçta Patent ve Veri İmtiyazı:
Dünyadaki Durum ve
Türkiye'ye Yansıması
Murat D. ÇEKİN,
Sabriye YAZICI

• Patent Yasası ve Türkiye'de
Aşı Üretiminin Koşulları
Feride AKSU,
Şafak TANER GÜRSOY
TIP TARİHİ

• Dr. Bethune:
Örnek Bir Yaşam Öyküsü
M. Akif AKALIN

• Allende'nin Sosyal Tıp Yaklaşımı
Deniz AKGÜN
ETİK
• Açlık Eylemleri ve Toplumda Etik Dışı-Durumlar
Yaman ÖRS

KADIN

• Devlet ve Kadın(lar)
Sibel ÖZBUDUN