Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

Book : Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-2518

Skin : 5-1

Period : 6 monthly

Published Date : Eylül 2005

Publisher : Ankara Üniversitesi Basımevi

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5696

INDEX

Füsun ARSAVA
Avrupa Temel Haklar Şartı
1
Hacer Soykan ADAOĞLU
AB ve KKTC Hukuku Açısından Yeşil Hat Tüzüğü 15
Halil Serkan KÖREZLİOĞLU
The Role of National Parliaments in the Scrutiny of
European Union Legislation-UK Case
29
Mustafa ATEŞ Avrupa'da Sosyal Diyalogun Kurumsal Yapısı: AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi
45
Kemal DEĞER, Lütfü ÖZTÜRK
Avrupa Birliği'nin Bölgesel Kalkınma Politikası ve Türkiye
67
Sevgi TURAN
Öğrenen Toplumlara Doğru Avrupa Birliği Eğitim Politikalarında Yaşam Boyu Öğrenme
87
Hakan SAMUR
People's Orientation in Poland Towards the European Union
99
Sanem BAYKAL
European Union in Search of its "People": Identity and Legitimacy Generative
Functions of the Constitutional Process in the Light of the French and Dutch
"No" - Limits and Prospects
121
Aydın FINDIKÇI
Entstehung, Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung der Regionalpolitik der
Europâischen Union und ihre Strukturinstrumente
149