Sosyal Güvenlik Dünyası

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 46-10

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2007

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 5691

INDEX

Atilla POLAT Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde Asgari İşçilik Temelinde
Sahte Sigortalı Bildirimi Sonuçları ve Kurum Uygulaması ..........11-17
Yılmaz TOPCUK Sigorta Priminin Tahsilinde Etkili Bir Yöntem:
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Doğrudan Sorumlu
Tutulması ve Prim Ödemeyen İşverene Hapis Cezası.............18-24
Yakup SÜNGÜ Yeni Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndiriminin
istihdam Üzerindeki Mali Yükümlülüklere Etkisi..................25-32
Harun ORDU Dikili Ağaç Satışlarında
Askari İşçilik Uygulaması ...................................33-38
Önder DEMİRCİ 5073 Sayılı Kanundan Önce ve Sonra
Bağ-Kur'da SGDP Uygulamasına İlişkin Değerlendirme ...........39-48
Mehmet UZUN İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenlerle ve
Tazminatsız Fesh Edilebilmesi...............................49-54
Cüneyt OLGAÇ Kayıtdışı İstihdamla Mücadelede Teşvik Uygulaması ve
Sonuçlarının Analiz Edilmesi ................................55-59
Davut EKER Devamlı İşyeri İşçileri ile Yapılan Taahhüt Konusu İşler
Teşvik Yasası Kapsamında mı dır? ...........................60-63
Yunus YELMEN İşçi Hastalığı Nedeniyle İşten Çıkartılabilir mi? ..................64-67
Fatih MECEK AB - Türkiye Sosyal Politika Uyum Sürecinde
Sosyal Güvenlik Sisteminin Devamı Nasıl Sağlanır?..............68-77
Ahmet ARAS Sağlık Alanındaki Dolandırıcılıklara ve Yolsuzluklara
Genel Bir Bakış...........................................78-82
Abdullah TAŞALTIN 2004-2005 Dönemi Teşvik Uygulamalarının Sonuçları ............83-86
Vakkas DEMİR Bağ-Kur'da Ölüm Aylığı Almada Gerekli Olan Hizmet Süresi Şartı
Askerlik Borçlanması Yapılan Tarihe Göre Değişir ...............87-91
Selahattin BAYRAM İş Mevzuatında Askerlik ve Kanundan Doğan
Çalışma Nedeniyle Tazminat ................................92-94
Tevfik BAYHAN Yabancı Uyrukluların Sendika Üyeliği ve
Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaları Mümkün mü? ...........95-98
İlkay ALTINPINAR 4857 Sayılı İş Kanunu ile İlgili Anayasa Mahkemesinin
İptal Kararı ve Getirdiği Yenilikler............................99-105
Ömer ÖZPINAR, Yasemin BOZDAĞLIOĞLU
Avrupa Sosyal Modeli Bağlamında Sosyal Politikanın
Gelişimi ve Değişimi.....................................106-119
Tahsin KÖSE Teşvik Uygulamalarının Bölgelerarası Farklılıkları Giderme
Fonksiyonu ve Kurum Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler. .. .120-127
İdris AKÇAM Kadim Projesi'nde Özel İstihdam Bürolarının Önemi............128-132
Mehmet BULUT Kayıtdışı İstihdamın Ortaya Çıkmasında Vergi ve Prim Saklı
Maliyetine Bağlı Nedenler.................................133-136
Şevket TEZEL İş Akdi Fesih işlemine Karşı İşe İade Davalarında
Önemli Soru: Fesih Son Çare mi? ..........................137-143
Şerafettin GÜLER İşverence Sağlanan ÖZel Taşıtla Yapılan Kaza,
iş Kazası Sayılır mı?.....................................144-149
Atıf ÖZGEN Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma ve
"Tek Çatı" Sorunu.......................................150-153
Erdem CAM ÇASGEM Tarafından Düzenlenen Sağlık ve Güvenlik Profesyonellerine Yönelik Sertifika Eğitimlerindeki Gelişmeler
ve İstatistikler ..........................................154-162
Önemli Bilgiler.........................................163-173