OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler

Book : OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-41-3

Published Date : Ocak 2008

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5689

INDEX

Sunuş.......................................................................................9
Önsöz.....................................................................................11
1. Nüfus............................................................................13
1.1. OECD Ülkelerinin Nüfusunda Kadınlar ve Erkekler.........13
1.2. Toplam Doğurganlık Oranı...............................................14
1.3 Göç...................................................................................20
2. Eğitim............................................................................23
2.1. Özürlü, Öğrenme Güçlüğü Çeken ve
Dezavantajlı Öğrenciler....................................................23
2.2. Öğrenci Performansı........................................................24
2.3. Yüksek Öğrenim...............................................................30
2.4. Eğitim Alanına Göre Üniversite Mezunları.......................31
3. İşgücü Piyasası............................................................37
3.1. Gençlikte Atalet................................................................37
3.2. Cinsiyetler Arası Ücret Farklılıkları....................................38
3.3. İstihdam............................................................................46
3.4. İşsizlik...............................................................................47
3.5. Kendi Hesabına Çalışma..................................................51
3.6. Göçmenler ve İstihdam....................................................57
4. Politik ve Ekonomik Güç.............................................61
4.1. Parlamentodaki Kadınlar..................................................61
4.2. Yönetsel ve Mesleki Görevler...........................................62
5. Sosyal Konular.............................................................69
5.1. Yaşam Memnuniyeti.........................................................69
5.2. Sosyal Dışlanma...............................................................70
5.3. Hapishane Nüfusu............................................................73
6. Sağlık............................................................................79
6.1. Doğuşta Yaşam Beklentisi................................................79
6.2. Ölüm Nedenleri................................................................80
6.3. Tütün Kullanımı.................................................................86
6.4. Aşırı Kilo ve Obezite.........................................................89
3