Çocuk ve Mimarlık - Toplumsal Bir Eğitim Modeli

Book : Çocuk ve Mimarlık - Toplumsal Bir Eğitim Modeli

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-9944-89-480-7

Published Date : Şubat 2008

Publisher : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 5685

INDEX

Önsöz 7
1 . GİRİŞ 1 1
2. ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE 1 9
2.1. Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarının Genel Kurgusu
2.2. Genel İlkeler
2.3. Çocuk ve Mimarlık Çalışma Aksları
2.3.1. 1000 Mimar 1000 Okulda
2.3.2. Atölyeler / Buluşmalar / Etkinlikler
2.3.3. Çocuklar için / Çocuk Dostu Projeler
3 . KURUMSAL YAPILANMA VE ÇALIŞMA ALANLARI 29
3.1. Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi
3.2. Kurumsal ilişkiler
4. ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA ÖRNEKLERİ 37
4.1. 1000 Mimar 1000 Okulda
4.2. Atölyeler / Buluşmalar / Etkinlikler
4.3. Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarının Paylaşım Alanları
5. ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARINDA ULUSLARARASI DENEYİMLER 1 45
5.1. Avrupa Ülkelerinde Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları
5.2. ABD'de Çocuk ve Mimarlık Deneyimlerinden Başlıklar
6. sonuç 153
EKLER 1 57
Ek 1: 1000 MİMAR 1000 OKULDA ÇALIŞMALARI LİSTESİ
Ek 2: ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA ÖNCESİ ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ANKETİ Ek 3: ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA SONRASI ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ANKETİ Ek 4: OKUL DURUM TESPİT FORMU
Ek 5: EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSINDA SUNULAN BİLDİRİ Ek 6: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KONFERANSI'NDA SUNULAN BİLDİRİ Ek 7: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NDE SUNULAN BİLDİRİ Ek 8: UIA SERGİ METNİ..TÜRKÇE Ek 9: UIA SERGİ METNİ..İNGİLİZCE
Ek 10: MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇAĞRI METİNLERİ Ek 11: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME